Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 3258 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
Biên soạn:

PHAN THỊ HÀ
NGUYỄN TIẾN HÙNG

Giới thiệu môn học

0
1
2 GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. GIỚI THIỆU CHUNG:
Bài giảng “Tin học đại cương” được xây dựng theo chương trình đào tạo từ
xa nhằm cung cấp cho sinh viên các lớp Đại học từ xa của Học viện công nghệ
Bưu chính viễn thông; đồng thời cũng là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên
Đại học và Cao đẳng đào tạo tại chỗ thuộc các chuyên ngành Kỹ thuật, chuyên
nghành Quản trị kinh doanh.
Bài giảng “Tin học đại cương” đã bám sát nội dung cơ sở của đề cương chi
tiết Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành. Tuy nhiên, nhóm tác giả có hiệu chỉnh và
cập nhật các phần nội dung ứng dụng mới của Công nghệ thông tin hiện nay. Bài
giảng gồm 5 chương và phụ lục. Trong mỗi chương, nhóm tác giả có đưa ra
những ví dụ minh họa, các câu hỏi và bài tập một cách hệ thống để giúp cho sinh
viên nắm bắt được phần học lý thuyết và tiếp cận được với kiến thức thực tiễn.
Chương 1: Các khái niệm cơ bản. Chương này nhằm cung cấp cho sinh
viên các kiến thức, các khái niệm cơ sở liên quan đến tin học, hệ thống máy tính
trước khi bước vào các chương tiếp theo.
Chương 2: Hệ điều hành (HĐH). Chương này cung cấp cho sinh viên các
khái niệm cơ bản, tổng quan về hệ điều hành, bên cạnh đó còn cung cấp cho
sinh viên phương thức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của HĐH, cách sử dụng
của một số hệ điều hành thông dụng như HĐH MS-DOS và HĐH WINDOWS.
Chương 3: Các phần mềm ứng dụng thông dụng. Phần này nhằm cung cấp
cho sinh viên các kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng một số ứng dụng thông
dụng như Microsoft Word, Excel, Power Point và Virus tin học. Qua đó, sinh
viên có khả năng sử dụng phần tin học văn phòng để làm công cụ phục cụ cho
các công việc văn phòng và đặc biệt là các môn học tiếp theo có sử dụng tin học
văn phòng. Bên cạnh đó sinh viên hiểu được tác hại của Virus cũng như cách
phòng chống Virus.
Chương 4 (Chủ yếu dành cho các ngành ĐTVT và CNTT): Ngôn ngữ lập
trình C. Chương này cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng quan và cơ bản
về ngôn ngữ lập trình C. Qua đó sinh viên có thể nắm được các khái niệm cơ
bản về lập trình và thiết lập được một số chương trình đơn giản phục vụ cho
2

Giới thiệu môn học
khoa học kĩ thuật và đặc biệt là làm công cụ để phục vụ cho các môn học về tin
học và viễn thông mà các em sắp học.
Chương 5 (Chủ yếu dành cho ngành QTKD): Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
(CSDL) Microsoft Access. Chương này cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan
về hệ quản trị CSDL và cụ thể là hệ quản trị CS...
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
TIN HC ĐẠI CƯƠNG
Biên son: PHAN TH
NGUYN TIN HÙNG
Tin học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Tin học đại cương 9 10 600