Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương-cấu trúc máy tính

Được đăng lên bởi hivien_93
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1589 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tin học đại cương
Trần Trung Hiếu
Department of Software Engineering
Hanoi University of Agricaltural
Office location: 3rd floor, Administrative building
Office phone: 8276346, Ext: 132
Website: 
Email:tthieu@hua.edu.vn

Cấu trúc máy tính
1.
2.
3.
4.
5.

Giới thiệu chung
Mô hình cấu trúc cơ bản của máy tính
Bộ xử lý trung tâm(CPU)
Bộ nhớ
Thiết bị ngoại vi

1.1 Khái niệm chung


Máy tính (computer): là thiết bị điện tử thực hiện công việc
sau

Nhận thông tin vào

Xử lý thông tin theo chương trình lập sẵn

Đưa thông tin ra
Chương trình (Program): Là dãy các câu lệnh nằm trong bộ
nhớ nhằm mục đích hướng dẫn máy tính thực hiện một công việc
cụ thể nào đấy
Phần cứng (hardware): bao gồm tất cả các thành phần vật lý
cấu thành lên hệ thống máy tính
Phần mềm (software): bao gồm chương trình và dữ liệu
Phần dẻo (firmware): là thành phần chứa cả hai thành phần
trên








1.1 Khái niệm chung






Bộ xử lý: bộ điều khiển và xử lý số liệu
Bộ nhớ: nơi chứa chương trình và dữ liệu
Hệ thống vào/ra: trao đổi thông tin giữa máy
tính với bên ngoài
Liên kết giữa các hệ thống: Liên kết các thành
phần của máy tính lại với nhau

1.1 Khái niệm chung


Mô hình phân lớp của hệ thống
Các trình
ứng dụng
Các phần mềm
trung gian
Hệ điều hành

Phần cứng máy tính

Người dùng
(User)

Nhà lập trình
(deverloper)

Nhà thiết kế
hệ thống

1.2 Sự tiến hóa của máy vi tính


Sự phát triển của máy vi tính chia ra làm 4 thế
hệ:







Thế hệ 1: Máy tính dùng đèn chân không (Vacumm
Tube) (1946-1955)
Thế hệ 2: Máy tính dùng Transitor (1955-1965)
Thế hệ 3: Máy tính dùng đèn tích hợp IC
(Intergrated Circuit) (1966-1980)
Thế hệ 4: Máy tính dùng mạch tích hợp cực lớn
VLSI (Very Large Scale Intergrated) (1980-nay)

1.2 Sự tiến hóa của máy vi tính


Lịch sử phát triển của
máy tính thế hệ 4
1978
1979
1980
1993
1997
1999
2003

8086 (Intel)
8088 (Intel)
80286 (Intel)
Pentium (Intel)
Pentium II (Intel)
Pentium III (Intel)
Pentium IV (Intel)

Celeron
Celeron
Celeron

1.3 Phân loại máy tính


Phân loại theo phương pháp truyền thống







Máy vi tính (Microcomputer)
Máy tính nhỏ (Minicomputer)
Máy tính lớn (Mainframe computer)
Siêu máy tính (Super computer)

Phân loại theo phương pháp hiện đại




Máy tính để bàn (Desktop computer)
Máy chủ (Servers)
Máy tính nhúng (Embedded computer)

2. Mô hình cấu trúc cơ bản của máy tính
Điều khiển hoạt
động của máy tính
và xử lý số liệu

Liên kết hệ thống: Kết nối và vận
chuyển thông tin giữa các thành
phần với ...
Tin học đại cương
Trần Trung Hiếu
Department of Software Engineering
Hanoi University of Agricaltural
Office location: 3
rd
floor, Administrative building
Office phone: 8276346, Ext: 132
Website: www.fita.hua.edu.vn/tthieu
Email:tthieu@hua.edu.vn
Tin học đại cương-cấu trúc máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương-cấu trúc máy tính - Người đăng: hivien_93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tin học đại cương-cấu trúc máy tính 9 10 955