Ktl-icon-tai-lieu

tin học đại cương khối kinh tế

Được đăng lên bởi tieuthiensutc
Số trang: 142 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------------------------

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

ba

Nguyễn Bá Quang Lâm

øig
i

aû
n

Khoa Công Nghệ ThôngTin

g
1

Thông tin về môn học
•
•

Thờilượng:30tiếtlýthuyết+ 30tiếtthựchành
Mục đíchmôn học:

- Cung cấp những kiến thức cơ bản công nghệ thông tin, về máy tính, Internet
- Kỹ năng soạn thảo và xử lý văn bản bằng Microsoft Word

•

Đánh giá kết quả:

-Điểm quá trình:40%
+ Chuyên cần
+ Kiểmtra
+Phát biểu,làm các bài tập
-Thi kết thúc:60%

•

Hình thức thi:Thực hành trên máy tính

2

CÁC NỘI DUNG

I. Các khái niệm cơ bản
II. Windows XP
III. Giới thiệu về Internet
IV. Microsoft Word2010

3

Tài liệu học tập – tham khảo

 Giáo trình chính:
-Tin học đại cươngdành cho khối kinh tế - Khoa Công nghệ thôngtin

-Slide bài giảng

 Tài liệu tham khảo:
[1] Bùi Huy Quỳnh, Giáo trình Tin học đại cương, NXB Giáo dục.
[2] Quách Tuấn Ngọc, Giáo trình học căn bản, NXB Giáo dục.
[3] Sử dụng các dịch vụ trên Internet – Trung tâm tin học Đại Học KHTN TP.HCM.
[4] Ông Văn Thông – Microsoft Winword căn bản & nâng cao – NXB Thống kê.

4

Tài liệu học tập – tham khảo

 Phần mềm:
-Microsoft Word
- Hệ điều hành Windows XP

 Website học tập:
5

Chương 1
CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1- Các khái niệm cơ bản
2- Cấu trúc máy tính
3- Hệ điều hành
4- Biểu diễn thông tin trong máy tính

6

1- Các khái niệm cơ bản



Thông tin



Tin học



Thông tin trong máy tính



Dữ liệu



Xử lý thông tin



Phần cứng và phần mềm



Đơn vị biểu diễn thông tin

7

1- Các khái niệm cơ bản



Thông tin (Information)

-

Thông tin (Information) là một khái niệm trừu tượng chỉ hiểu biết, nhận thức.

-

Thông tin tồn tại khách quan.

-

Thông tin có thể tạo ra, phát sinh, truyền đi, lưu trữ và chọn lọc.

-

Thông tin có thể bị méo mó, sai lệnh do nhiều tác động trong quá trình truyền thông tin.

-

Thông tin được thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau như sóng âm, sóng điện từ, viết trên giấy …

-

Để đo lượng thông tin máy tính dùng đơn vịBIT

8

1- Các khái niệm cơ bản



Tin học (Informatics)

Tin học là ngành khoa học nghiên cứu các quá trìnhthu nhận, biểu diễn,xử lý, lưu trữ và truyền thông tinmột
cách tự động bằng máy tính điện tử.



Thông tin trong máy tính (the information in computer)

Là những thông tin mà máy tính có thể xử lý được, thông tin trong máy tính biểu diễn dưới dạng số nhị
phân, thường gọi là các số liệu hay dữ liệu.

9

1- Các khái niệm cơ bản
...
TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG
TRƯỜNG CĐ CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------------------------
b
a
ø
i
g
i
a
û
n
g
Nguyễn Bá Quang Lâm
Khoa Công Nghệ ThôngTin
tin học đại cương khối kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học đại cương khối kinh tế - Người đăng: tieuthiensutc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
142 Vietnamese
tin học đại cương khối kinh tế 9 10 145