Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương - mã hóa thông tin trong máy tính

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 3669 lần   |   Lượt tải: 2 lần
II. Mã hóa thông tin trong
máy tính điện tử

1

Biểu diễn dữ liệu và chương
trình trong máy tính
Hệ nhị phân: 0, 1
 Bit: binary digit. Chữ số nhị phân.
 Bytes: = 8 bits, biểu diễn một ký tự, chữ số hay
ký hiệu.
 Kilobyte = 1.024 bytes
 Megabytes = 1.048.576 bytes
 Gigabyte = 1.073.741.824 bytes
 Terabyte = 1.009.511.627.776 bytes
2

Các hệ cơ số: 10, 2, 8, 16
 Hệ thập phân: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 Hệ nhị phân: 0,1
 Hệ bát phân: 0,1,2,3,4,5,6,7
 Hệ thập lục phân:
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

3

Nguyên tắc chung chuyển từ hệ số
10 sang các hệ số khác
 Chia liên tiếp cho cơ số cần đổi cho đến
khi nhận được 0.
 Ghi các số dư theo thứ tự ngược.
29 = 1D16 = 358 = 111012

4

Nguyên tắc chung chuyển từ
các hệ số khác về hệ số 10
 Nhân liên tiếp giá trị của từng chữ số với
lũy thừa của cơ số có phần mũ tương ứng
với bậc của chữ số trong số.
10112 = 1x23 + 0x22 + 1x21 + 1x20
1F316 = 1x162 + 15x161 + 3x160
358 = 3x81 + 5x80
5

Chuyển số giữa hệ 8 và hệ nhị phân
08 = 0002

48 = 1002

18 = 0012

58 = 1012

28 = 0102

68 = 1102

38 = 0112

78 = 1112

Lấy cụm 3 chữ số trong hệ nhị phân viết thành
một chữ số trong hệ bát phân và ngược lại.

6

Chuyển số giữa hệ 16 và hệ nhị phân
 016 = 00002
116 = 00012
216 = 00102
316 = 00112
416 = 01002
516 = 01012

616 = 01102
716 = 01112
816 = 10002
916 = 10012
A16 = 10102

B16 = 10112
C16 = 11002
D16 = 11012
E16 = 11102
F16 = 11112

 Lấy cụm 4 chữ số trong hệ nhị phân viết thành
một chữ số trong hệ thập lục phân và ngược lại.
7

...
1
II. Mã hóa thông tin trong
máy tính điện tử
Tin học đại cương - mã hóa thông tin trong máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương - mã hóa thông tin trong máy tính - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tin học đại cương - mã hóa thông tin trong máy tính 9 10 691