Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương - tin học trong công nghệ thông tin

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2717 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chương 2.
Tin học và Công nghệ Thông tin
I.

Tin học

II.

Công nghệ thông tin

III.

Mối quan hệ giữa tin học và công nghệ
thông tin

29/06/12

1

I. Tin học (Informatic)
1. Khái niệm

Tin học là khoa học nghiên cứu về thông tin và
các qúa trình xử lý thông tin tự động trên máy
tính điện tử
(MTĐT được coi là công cụ)

29/06/12

2

I. Tin học
2. Lĩnh vực chính của Tin học

Khoa học phần cứng: gồm các kỹ thuật
để sản xuất ra các thiết bị của máy tính
điện tử
Khoa học phần mềm: là hệ thống các
chương trình giải quyết các bài toán ứng
dụng
29/06/12

3

I. Tin học
4. Vai trò của Tin học

Là cầu nối các ngành khoa học
 Góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội do
thu nhận và xử lý TT nhanh
 Giải phóng sức lao động của con người
 Tạo điều kiện cho con người có khả năng học
suốt đời, tiếp thu tri thức của nhân loại
(Internet)


29/06/12

4

II. Công nghệ thông tin (Information Technology)
1. Khái niệm
Công nghệ thông tin là công nghệ bao gồm cả kỹ
thuật tính toán (máy tính) và kỹ thuật thông tin liên
lạc tốc độ cao truyền tải dữ liệu, âm thanh, hình ảnh
Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp
khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện
đại - chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông nhằm tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các
nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm
năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và
xã hội. (Nghị quyết 49/CP kí ngày 04/08/1993 về
phát triển công nghệ thông tin của chính phủ Việt
Nam )
29/06/12

5

II. Công nghệ thông tin
2. Lĩnh vực chính của Công nghệ thông tin
Công nghệ phần cứng: sản xuất các trang thiết bị
như máy tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị mạng,…
Công nghệ phần mềm: sản xuất các chương trình
phần mềm mô phỏng các hoạt động của con người
thông qua các thiết bị máy móc
Công nghệ viễn thông: Sản xuất thiết bị truyền dẫn
thông tin
29/06/12

6

III. Vai trò của Tin học - CNTT

Là cầu nối các ngành khoa học
 Góp phần mang lại hiệu quả kinh tế xã hội do
thu nhận và xử lý TT nhanh
 Giải phóng sức lao động của con người
 Tạo điều kiện cho con người có khả năng học
suốt đời, tiếp thu tri thức của nhân loại
(Internet)
…..


29/06/12

7

IV. Phân biệt Tin học – Công nghệ thông tin
Mối quan hệ: ???
Phân biệt:
Tiêu chí
Đối tượng
Mục đích
Thành phần
Bản chất
29/06/12

Tin học
Thông tin

CNTT
Thông tin

Tự động hóa quy trình
Khai thác, sử
xử lý TT
dụng hiệu quả TT
2

3

Nghiên cứu

ứng dụng, kinh tế
8

Công nghệ ???
nguồn gốc: technologia (Hy Lạp)
techne có nghĩa là thủ công
logia có nghĩa...
1
29/06/12
Chương 2.
Tin học và Công nghệ Thông tin
I. Tin học
II. Công nghệ thông tin
III. Mối quan hệ giữa tin học và công nghệ
thông tin
Tin học đại cương - tin học trong công nghệ thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương - tin học trong công nghệ thông tin - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tin học đại cương - tin học trong công nghệ thông tin 9 10 333