Ktl-icon-tai-lieu

Tin học đại cương và ứng dụng

Được đăng lên bởi LUONGMIN
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tin học đại cương và ứng dụng
Mạng Internet
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: 

Chương 3. Mạng Internet
Internet là gì?
 Làm thế nào để kết nối vào Internet.
 World Wide Web.
 Email.
 Thương mại điện tử.
 Virus máy tính.
 Sử dụng Internet phục vụ học tập.


Chương 3b. Internet

2 / 17

Computer network?
Thật là “vất vả” khi mang một tệp từ máy tính
này qua máy tính khác bằng đĩa mềm.
 Nhu cầu về trao đổi thông tin giữa các máy
tính ngày càng lớn.


Các máy tính được nối kết với nhau và có thể
“nói chuyện” được với nhau  mạng máy tính
(computer network).

Chương 3b. Internet

3 / 17

LAN  WAN.
Mạng máy tính của một trường học, một công
ty, một cửa hàng Internet Café,… tạo nên
mạng cục bộ (LAN - Local Area Network).
 Mạng máy tính trong một thành phố, một quốc
gia,… tạo nên mạng diện rộng (WAN – Wide
Area Network).


 WAN = nhiều LAN.

Chương 3b. Internet

4 / 17

Internet
WAN toàn cầu (Global Wide Area Network).
 Mạng toàn cầu của các mạng máy tính (Global
Network of networks).
 Internet khởi đầu từ ARPANet (Advanced
Research Projects Agency Network), 1969,
USA.
 Không có một cơ quan nào quản lý chính thức
Internet.
 Không phải toàn bộ máy tính trên thế giới đều
được kết nối với Internet.


Chương 3b. Internet

5 / 17

Kết nối với Internet


Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP - Internet Service
Provider):
 America

Online.
 VDC (VNPT).
 FPT, Viettel, Netnam,…


Các máy tính gia đình, cơ quan,… phải kết nối thông
qua (ISP).
 Dial-up.
 ADSL.
 Leased

line.
 Wireless.
…
Chương 3b. Internet

6 / 17

Kết nối với Internet
Khi đã kết nối vào Internet, máy
tính của chúng ta có thể trao đổi
thông tin với các máy tính khác
trong mạng toàn cầu này.

Kết nối thông qua mạng điện thoại

Chương 3b. Internet

7 / 17

World wide web (WWW)


Trang web (web page):
 Một

dạng tài liệu được sử dụng phổ biến trên Internet.
 Loại tệp: HTML (Hyper Text Markup Language).






Máy tính cung cấp tài liệu HTML  web server.
WWW = Tất cả web servers+ web pages.
Web pages của một tổ chức, trường ĐH,… 
website.
Tim Berner Lee là tác giả của những khái niệm
HTML, WWW, 1989.

Chương 3b. Internet

8 / 17

Khai thác WWW.


Để khai thác WWW, cần:
 Kết

nối với Internet.
 Trình duyệt web (web browser): Internet Explorer,
Mozilla, Netscape Navigator,…

()

web address

Web
Browser

Internet
web pages

Web
Server

(trang w...
Tin học đại cương và ứng dụng
Mạng Internet
Nguyễn Thành Thủy
Khoa Thống kê – Tin học
Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Tel: 0511. 950885
Email: thuynt@ued.edu.vn
Website: http://is.ued.edu.vn
Tin học đại cương và ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học đại cương và ứng dụng - Người đăng: LUONGMIN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tin học đại cương và ứng dụng 9 10 386