Ktl-icon-tai-lieu

Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia

Được đăng lên bởi ccrvcc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành
chính quốc gia, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”, đó chính là kết luận của Ban Chấp hành Trung ương tại Chỉ thị số
58-CT/TW ngày 17/10/2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách
quản lý, học tập và làm việc của con người. Trong cải cách hành chính (CCHC), CNTT góp phần tự động
hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc
mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến.
Nói đến việc xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT), chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của
CNTT. Việc tin học hóa hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) vừa là phương tiện,
vừa là áp lực đối với việc cải cách nền hành chính quốc gia.
Thông qua hoạt động ứng dụng CNTT, bộ máy HCNN dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực
hiện nhiệm vụ, Chính phủ cũng thông qua đó để điều hành bộ máy nhà nước một cách nhanh chóng,
hiệu quả và chính xác; kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động của cơ quan công quyền trước những biến động
phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hội nhập và phát triển.
Tuy nhiên, chính sự minh bạch trong kiểm soát và giám sát mà hoạt động ứng dụng CNTT mang
lại đã ít nhiều tạo áp lực cho các cơ quan HCNN bởi qua đó mọi trì trệ, ách tắc của bộ máy công quyền
sẽ dễ dàng lộ diện khi có vấn đề xảy ra. Như vậy, CCHC và xây dựng CPĐT suy cho cùng đều chung
một mục đích, đó là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; nâng cao tính minh bạch và độ tin
cậy của thông tin quản lý điều hành.
Nhận thức là vậy, thế nhưng việc tin học hóa của nhiều cơ quan HCNN tại Quảng Trị đến nay
chưa được đẩy mạnh bởi lý do hệ thống hành chính của đơn vị chưa hoàn thiện, các thủ tục hành chính
chưa được thống nhất ban hành. Nhiều cơ quan HCNN vẫn đang loay hoay tìm hướng giải quyết song
chưa rõ nên bắt đầu từ đâu? Phải chăng nên bắt đầu từ hoạt động ứng dụng CNTT hay từ việc CCHC?
Nếu chúng ta bắt đầu từ hoạt động ứng dụng CNTT trước sau đó mới thực hiện CCHC thì kế
hoạch tin học hóa của đơn vị sẽ bất thành bởi chưa có CCHC nên thiếu quy trình để chuẩn hóa; ...
“Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành
chính quốc gia, nhiệm vụ thường xuyên của c quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả”, đó chính kết luận của Ban Chấp hành Trung ương tại Chỉ thị số
58-CT/TW ngày 17/10/2000 về đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ snghiệp
công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Công nghệ thông tin (CNTT) ra đời đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách
quản lý, học tập và làm việc của con người. Trong cải cách hành chính (CCHC), CNTT góp phần tự động
hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc
mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến.
Nói đến việc xây dựng chính phủ điện tử (CPĐT), chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của
CNTT. Việc tin học hóa hoạt động của các quan hành chính nhà nước (HCNN) vừa phương tiện,
vừa là áp lực đối với việc cải cách nền hành chính quốc gia.
Thông qua hoạt động ứng dụng CNTT, bộ máy HCNN dễ dàng liên kết với nhau hơn trong thực
hiện nhiệm vụ, Chính phủ cũng thông qua đó để điều hành bộ máy nhà nước một cách nhanh chóng,
hiệu quả và chính xác; kiểm soát tốt hơn mọi hoạt động của cơ quan công quyền trước những biến động
phức tạp của thực tiễn nền kinh tế thị trường trong giai đoạn hội nhập và phát triển.
Tuy nhiên, chính sự minh bạch trong kiểm soát và giám sát mà hoạt động ứng dụng CNTT mang
lại đã ít nhiều tạo áp lực cho các quan HCNN bởi qua đó mọi trì trệ, ách tắc của bộ máy công quyền
sẽ dễ dàng lộ diện khi vấn đề xảy ra. Như vậy, CCHC xây dựng CPĐT suy cho cùng đều chung
một mục đích, đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; nâng cao tính minh bạch độ tin
cậy của thông tin quản lý điều hành.
Nhận thức vậy, thế nhưng việc tin học hóa của nhiều quan HCNN tại Quảng Trị đến nay
chưa được đẩy mạnh bởi do hệ thống hành chính của đơn vị chưa hoàn thiện, các thủ tục hành chính
chưa được thống nhất ban hành. Nhiều quan HCNN vẫn đang loay hoay tìm hướng giải quyết song
chưa rõ nên bắt đầu từ đâu? Phải chăng nên bắt đầu từ hoạt động ứng dụng CNTT hay từ việc CCHC?
Nếu chúng ta bắt đầu từ hoạt động ứng dụng CNTT trước sau đó mới thực hiện CCHC thì kế
hoạch tin học hóa của đơn vị sẽ bất thành bởi chưa có CCHC nên thiếu quy trình để chuẩn hóa; ngược
lại nếu chúng ta trông đợi vào sự hoàn thiện của CCHC trước, sau đó mới triển khai hoạt động ứng dụng
CNTT thì sẽ không một CPĐT trong tương lai bởi không biết đến khi nào thì nền hành chính của
chúng ta mới cải cách xong.
CNTT CCHC là hai mặt của một vấn đề, luôn vận động phát triển theo quy luật tất yếu của
nó, không thể nói cái nào trước cái nào sau, cái nào quyết định cái nào, chúng hoạt động song
song hỗ trợ cho nhau trong việc nâng cao tính minh bạch hiệu quả hoạt động của bộ máy hành
chính nhà nước.
Hoạt động ứng dụng CNTT CCHC mối quan hệ biện chứng chặt chẽ, tác động qua lại,
không thể tách rời nhau cần được thực hiện đồng thời. Thực tiễn 10 năm thực hiện đề án CCHC giai
đoạn 2001-2010 tại Quảng Trị cho thấy CNTT vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cải cách hiện
đại hóa nền hành chính nhà nước, hướng đến một chính quyền điện tử trong tương lai.
Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia - Trang 2
Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia - Người đăng: ccrvcc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính quốc gia 9 10 754