Ktl-icon-tai-lieu

Tin học trẻ

Được đăng lên bởi nguyenthithu-91lb
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 81 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHỐI TIỂU HỌC – NĂM HỌC 2013-2014
Bài 1 (20 điểm): Chủ đề: Trường xanh sạch đẹp
Mỗi dịp xuân về là trường em lại trồng thêm những cây xanh mới và những bồn hoa đua
nhau lên những bông hoa thật đẹp để chào đón mùa xuân.
Em hãy vẽ một bức tranh mô tả cảnh chăm sóc cây xanh diễn ra ở mái trường thân yêu của
em. Lưu bức tranh vào tệp có tên TRUONGXANH với phần mở rộng mặc định của phần mềm
sử dụng.
Bài 2 (30 điểm): Chọn câu trả lời đúng hoặc kết quả mà các em đã tìm được sau khi tính
toán. Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word soạn thảo theo mẫu và trả lời các câu hỏi.
Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20

Câu 1: CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là…
A. CentralProcessing Unit

B. Central Pro United

C. Central Print United

D. Central Pro Unit

Câu 2: ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3: Trong ‘Khu vực chính’ của Bàn phím máy tính có mấy hàng phím tất cả?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào?
A. 1985

B. 1995

C. 1945

D. 1935

Câu 5: “Giúp em đưa thông tin vào để máy tính xử lý theo yêu cầu của
chương trình.” Là gì vậy?
A. Chuột

B. Bàn phím

C. Cả hai

D. Không cái nào

Câu 6: Đĩa CD (CD-rom) và đĩa mềm (Floppy disk) là phần cứng hay phần
mềm của máy tính?
A. Phần mềm B. Phần cứng C. Cả hai

D. Không cái nào

Câu 7: Trong máy tính thông tin tồn tại dưới các dạng tệp (file) nào?
A. File chương trình

B. File dữ liệu

C. Cả hai

D. Cả hai đều sai
1

Câu 8: Có thể mở ra xem, hiệu chỉnh và in ra đối với các tệp (file) tin thuộc dạng nào?
A. File chương trình

B. File dữ liệu

C. Cả hai

D. Cả hai đều sai

Câu 9: Để tạo một thư mục tại thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách nào trong các phương án sau:
A. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder.
B. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut.
C. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase.
D.Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document
Câu 10: Trong Ms Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?
A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Vàng

Câu 11: Thư mục (TM) không có gì ở bên trong, gọi là….?
A. TM không B. TM lép

C. TM rỗng

D. TM tép

Câu 12: Virus máy tính không thể lây lan qua…
A. mạng máy tính

B. đĩa CD

C. máy quét

D. Thẻ nhớ Flash (USB)

Câu 13: Để vẽ được hình tròn khi sử dụng công cụ elíp, em phải nhấn giữ đồng thời…. khi
vẽ.
A. phím cách

B. Phí...
ĐỀ THI TIN HỌC TRẺ KHỐI TIỂU HỌC – NĂM HỌC 2013-2014
Bài 1 (20 điểm): Chủ đề: Trường xanh sạch đẹp
Mỗi dịp xuân về trường em lại trồng thêm những cây xanh mới những bồn hoa đua
nhau lên những bông hoa thật đẹp để chào đón mùa xuân.
Em hãy vẽ một bức tranh mô tả cảnh chăm sóc cây xanh diễn ra ở mái trường thân yêu của
em. Lưu bức tranh o tệp tên TRUONGXANH với phần mở rộng mặc định của phần mềm
sử dụng.
Bài 2 (30 điểm): Chọn câu trả lời đúng hoặc kết quả các em đã tìm được sau khi tính
toán. Dùng phần mềm soạn thảo văn bản Word soạn thảo theo mẫu và trả lời các câu hỏi.
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10
Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20
Câu 1: CPU có tên đầy đủ tiếng Anh là…
A.
Central
Processing
Unit
B. Central
Pro
United
C. Central
Print
United
D. Central
Pro
Unit
Câu 2: ‘Truyện tranh’ là sản phẩm của mấy loại thông tin?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 3: Trong ‘Khu vực chính’ của n phím máy tính có mấy hàng phím tất cả?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời năm nào?
A. 1985 B. 1995 C. 1945 D. 1935
Câu 5: “Giúp em đưa thông tin o để máy tính xử lý theo u cầu của
chương trình.” Là gì vậy?
A. Chuột B. Bàn phím C. Cả hai D. Không cái nào
Câu 6: Đĩa CD (CD-rom) đĩa mềm (Floppy disk) phần cứng hay phần
mềm của máy tính?
A. Phần mềm B. Phần cứng C. Cả hai D. Không cái nào
Câu 7: Trong máy tính thông tin tồn tại dưới các dạng tệp (file) nào?
A. File chương trình B. File dữ liệu C. Cả hai D. Cả hai đều sai
1
Tin học trẻ - Trang 2
Tin học trẻ - Người đăng: nguyenthithu-91lb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tin học trẻ 9 10 477