Ktl-icon-tai-lieu

TIN HỌC TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU

Được đăng lên bởi luuthanh629
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TIN HỌC TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU

PHẦN CƠ BẢN

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Một vài hình ảnh về dàn thép phẳng

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Một vài hình ảnh về dàn thép phẳng

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Cho kết cấu dàn thép như hình vẽ:

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Vật liệu: Thép CT3
 Tải trọng tác dụng:
- Tĩnh tải:
Trọng lượng tấm tôn sóng (dày 0,4mm): 3.77 kG/m2;
Trọng lượng xà gồ: 13.30 kG/m
Trọng lượng dàn mái và hệ giằng: 7.2 kG/m2;
Tất cả tải trọng của trường hợp tĩnh tải được quy về lực tập trung tác dụng tại nút
dàn, cụ thể như sau:




- Hoạt tải:

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG


Các trường hợp tải
1. Trọng lượng bản thân:
TLBT
2. Hoạt tải trên nửa dàn trái: H.TAI-T
3. Hoạt tải trên nửa dàn phải: H.TAI-P



Các trường hợp tổ hợp
STT

Tên tổ
hợp

Cấu trúc tổ hợp

Dạng tổ hợp

01

COMB1

TT + H.TAI-T

ADD

02

COMB2

TT + H.TAI-P

ADD

03

COMB3

TT + H.TAI-T + H.TAI-P

ADD

04

ENVE

COMB1,…,COMB3

ENVELOPE

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 1: Dựng hệ lưới mô hình

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 2: Định nghĩa vật liệu

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 3: Định nghĩa tiết diện
Sử dụng tính năng Auto select (tự động chọn tiết diện phù hợp)
Nhập thư viện tiết diện thép góc dạng Double Angle

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 3: Định nghĩa tiết diện
Chọn các loại tiết diện như trong hình vẽ bên dưới:

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 3: Định nghĩa tiết diện
Đưa toàn bộ tiết diện được chọn vào loại tiết diện Auto Select

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 4: Dựng mô hình

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 4: Dựng mô hình
Giải phóng moment 2 đầu (thanh 2 đầu khớp)

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 5: Định nghĩa các trường hợp tải trọng

Chú ý: Bài toán bỏ qua trọng lượng bản thân các thanh dàn, chỉ kể đến tải trọng
bên trên dàn (xà gồ, mái tôn…)

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 6: Định nghĩa các tổ hợp tải trọng

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 7: Gán tải trọng

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 7: Gán tải trọng

Bước 8: Chia ảo phần tử thanh

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 8: Chia ảo phần tử thanh 0,5m

CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN
1. THIẾT KẾ DÀN THÉP PHẲNG
Bước 9: Khai báo bậc tự do và phân tích nội lực
Chú ý:
Trước khi giả...
TIN HỌC TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU
PHẦN CƠ BẢN
TIN HỌC TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TIN HỌC TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU - Người đăng: luuthanh629
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TIN HỌC TRONG PHÂN TÍCH KẾT CẤU 9 10 524