Ktl-icon-tai-lieu

tin học văn bản

Được đăng lên bởi hq43101
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 2795 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Word 2002

65

Word 2002

Bài 1: Giới thiệu về MS Word
1) Vào phần mềm soạn thảo MS Word:
Cách 1: Nếu khởi động máy xong trên góc phải cao nhất của màn hình có thanh biểu
tượng Shortcut
ta
bấm vào
Cách 2: Bấm vào nút lệnh Start ở góc trái dưới cùng → Prorgam → Tìm đến mục
Microsoft Word.
Sau khi vào Word nếu bạn chỉ cần động đến một phím là ký tự hoặc số bất kỳ thì coi
như bạn đã bắt đầu soạn thảo văn bản.

2) Thoát khỏi MS Word:
Nếu mới vào mà thoát ngay: Bạn bấm vào biểu tượng dấu
phải màn hình Word.

ở góc cao nhất bên

Nếu đã soạn thảo: Bấm nút bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại yêu cầu ta chỉ ra thư
mục chứa tập tin và đặt tên cho tập tin mà ta vừa soạn thảo.

3) Giao diện màn hình của MS Word:
T

- Menubar : Thanh trình đơn, chứa các nhóm lệnh, mỗi nhóm lệnh ứng với một số
tác vụ.
- Standard Toolbar : Thanh công cụ, chứa các nút lệnh thực thi các tác vụ. là mở
mới một tập tin Word.
Mở một tập tin Word đã có.
Ghi lại tập tin đang soạn
thảo, . . .
- Formating toolbar: Thanh công cụ chứa các nút lệnh hoặc cửa sổ phục vụ cho việc
định dạng văn bản.
cửa sổ Font chữ.
kích
cỡ chữ , . . .

Menu bar
Standard toolbar
Formatting toolbar

Vùng soạn thảo văn bản

66

Word 2002

4) Tạo mới một tập tin, lưu tập tin vừa soạn thảo:
Khi vào MS Word, tiến hành soạn thảo văn bản, nếu muốn lưu văn bản đã soạn thảo
bạn bấm biểu tượng
thì sẽ xuất hiện hộp hội thoại có chứa các thành phần sau:
Hộp Save in. Bấm vào hộp thoại và chỉ ra ổ đĩa và thư mục cần chứa tập tin.

Hộp file name. Gõ vào tên tập tin. Nên đặt tên có tính gợi nhớ.

Hộp save as type: chỉ ra kiểu tập tin cần lưu trữ, mặc định là tập tin dược lưu với
phần mở rộng .doc. Bạn có thể lưu tập tin với phần mở rộng .txt, . . .
Sau khi thực các công việc trên bấm nút Save dể lưu lại tập thi

5) Mở mới một tập tin đã có:
Bấm vào biểu tượng
Open trên thanh công cụ sẽ có hộp hội thoại xuất hiện,
tìm ổ đĩa, thư mục chứa tập tin có từ tước đó, bấm chột trái để chọn tên tập tin
cần mở, nhấn phím Enter để mở.

Chọn ổ đĩa và tên thư mục
Chọn tên tập tin cần mở

67

Word 2002

Bài 2: Soạn thảo và định dạng văn bản.
1) Gõ tiếng Việt trong giao diện MS Word:
1. Bật biểu tượng Vietkey ở góc phải dưới cùng màn hình về chế độ gõ tiếng
Việt, sao cho biểu tượng này là chữ V. Nếu biểu tượng này là chữ E là đang
ở chế độ gõ tiếng Anh. Nếu máy cài Vietware thì bấm chuột trái vào biểu
tượng Vietware phía dưới cùng bên trái của màn hình lên để chọn Kiểu gõ
và Bảng mã của ký tự cần gõ. Đại đa số các văn bản mới hiện nay đều quy
định dùng ...
   65
Word 2002
tin học văn bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học văn bản - Người đăng: hq43101
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
tin học văn bản 9 10 568