Ktl-icon-tai-lieu

Tin học văn phòng

Được đăng lên bởi Hòa Hoàng
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

TÀI LIỆU
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giới thiệu
1. Một số thao tác tin học văn phòng
- Cách tạo tập tin, thư mục
- Quản lý các tập tin, thư mục
- Tìm kiếm tập tin, thư mục trên máy tính
- Nén, giải nén các tập tin
2. Soạn thảo văn bản với MS Word
- Theo Thông tư 01/2011/TT-BNV
3. Dùng bảng tính MS Excel
4. Phục hồi các tập tin bị xóa nhầm
5. Các hiểu biết về Virus máy tính để phòng chống
6. Một số thao tác trên Internet Explore và Firefox
7. Cách tìm kiếm và download bài giảng, mp3, mp4,.. trên internet
8. Đăng ký hộp thư điện tử miễm phí
9. Ứng dụng quản lý hộp thư điện tử bằng Thunderbird

12/11/2013

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

2

Cách tạo, quản lý tập tin và thư mục
Ổ đĩa vật lý và logic

Đĩa cứng vật lý

Hệ điều hành chia
một cách logic và
đặt tên

Lưu trữ dữ liệu

12/11/2013

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

3

Cách tạo, quản lý tập tin và thư mục
Thư mục (directory): Lưu trữ sắp xếp tập tin

12/11/2013

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

4

Tìm kiếm
- Sử dụng công cụ tìm kiếm trên Windowns XP
Truy cập công cụ Search bằng cách vào Start → Search → For Files or folder

12/11/2013

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

5

Tìm kiếm
Tìm kiếm hình, nhạc hoặc
video (picture, music, or video)
Tìm các tập tin hình ảnh, âm
thanh hoặc video. Đánh dấu vào các
ô để chọn loại tập tin và nhập tên
của tập tin muốn tìm, có thể chỉ cần
nhập một phần của tên tập tin, nếu
để trống thì chương trình sẽ tìm tất
cả các các tập tin có trong hệ thống

12/11/2013

Tìm kiếm tài liệu (Documents)
Tìm các tập tin tài liệu, văn bản, bảng
tính,... Chọn các thời điểm tạo tập tin hoặc
chọn Don’t remember nếu không nhớ và
nhập tên của tập tin muốn tìm, có thể chỉ cần
nhập một phần của tên tập tin, nếu để trống thì
chương trình sẽ tìm tất cả các các tập tin có
trong hệ thống.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

6

Tìm kiếm
Tìm kiếm tất cả file và
folder (All files and folders)
Tìm tất cả các tập tin và thư
mục, nhập tên của tập tin hoặc
thư mục cần tìm, có thể nhập một
hay nhiều từ có trong nội dung
của tập tin để tìm và chọn ổ dĩa
cần tìm trong.

12/11/2013

Tìm kiếm Computers or peoples
Tìm một máy tính trong hệ thống
mạng hoặc tìm một người nào đó trong sổ
địa chỉ Address book. Nếu chọn tìm
People in your address book thì sẽ xuất
hiện cửa sổ cho phép nhập các thông tin
về người muốn tìm, nhập một hoặc tất cả
các thôn...
SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
TÀI LIỆU
BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Tin học văn phòng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin học văn phòng - Người đăng: Hòa Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Tin học văn phòng 9 10 197