Ktl-icon-tai-lieu

tin học văn phòng 2

Được đăng lên bởi le-tran-029010-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THVP 2
NHÓM 1- W6

Đề tài:

E-LEARNING

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

NỘI DUNG TRÌNH BÀY:
I.

KHÁI NIỆM HỌC TẬP TRỰC TUYẾN

II.

Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CÁC ĐƠN VỊTỔCHỨC HỌC TRỰC
TUYẾN

III.

GIÁ TRỊ CỦA BẰNG CẤP/GIẤY CHỨNG NHẬN

IV.

CÁC NGÀNH NGHỀ CÁC MÔN HỌC

I. KHÁI NIỆM

Giáo dục trực tuyến (e-learning):






Phương thức học ảo
Thông qua một máy vi tính nối với một máy chủ
Giáo viên có thể truyền tải qua đường truyền kết nối không dây
Trường học trực tuyến (E-school) nhận đào tạo học viên, đóng học phí và có 
các bài kiểm tra…

II.Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH CỦA CÁC ĐƠN VỊTỔCHỨC
HỌC TRỰC TUYẾN

1) ÝNGHĨA:




Đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực





Nâng cao khả năng thực hành gắn kết với thực tiễn

Đa dạng hoá các ngành, phương thức đào tạo, mở rộng đào tạo liên
kết
Tăng cường hợp tác với các trường đại học
Khai thác tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài trường

2. Mục đích:



Đào tạo mọi lúc mọi nơi:Truyền đạt kiến thức, thông tin nhanh
chóng.





Tiết kiệm chi phí:chỉ tốn chi phí đăng kí khoá học




Tối ưu:Nội dung truyền tải nhất quán

Tiết kiệm thời gian:giảm thời gian đào tạo từ 20-40%
Uyển chuyển và linh động:tự chọn lựa những khoá họvà tốc độ
học theo khả năng
Hệ thống hóa:cho phép theo dõi tiến độ học tập, và kết quả học
tập của học viên

GIÁO DỤC HAY LỢI NHUẬN
?



Với sự phát triển của Internet, hầu hết các lĩnh vực kinh doanh đều cần
có lợi và dịch vụ e-learningkhông phải là ngoại lệ.

Tất cả chúng ta đều mong muốn có càng nhiều trang trực tuyến dạy và học
để cung cấp kiến thức cho xã hội một cách hiệu quả nhất.



Vấn đề là các nhà cung cấp dịch vụ e-learning cần chọn định hướng
cho dịch vụ của mình là gì để tồn tại và phát triển

III. GIÁ TRỊ CỦA BẰNG CẤP/GIẤY CHỨNG NHẬN



Sinh viên sẽ nhận đượcbằng Cử nhân Công nghệ thông tin Hệ
Đào tạo từ xado Đại học Quốc gia Tp.HCM – Trường Đại học Khoa
Học Tự Nhiên cấp.



Học tiếp văn bằng 2 hoặc các chương trình cao hơn như Thạc sĩ,
Tiến sĩ trong và ngoài nước.



Được xếp bậc lương và hưởng các quyền lợi ngang với Cử nhân Đại
học



Mang lại cơ hội nghề nghiệp ngang bằng với các bằng cử nhân khác.

IV. CÁC NGÀNH NGHỀ CÁC MÔN HỌC



Học viên có thể học tập những môn học như: các mônkhoa học cơ bản,tự nhiên
hay xã hội, có thể đăng kí tham gia các khoa học luyện thi trên trực tuyến




Đào tạo các môn kĩ năng mềm:giao tiếp, ứng xử khi xin việc làm, phỏng vấn,…
Cung cấp cho học viên những loại sách hữu ích:thu thập được nhiều kiến thức, 
kinh nghiệm hữu ích

THANK
YOU !

...
THVP 2
NHÓM 1- W6
Đề tài:
E-LEARNING
HỌC TẬP TRỰC TUYẾN
tin học văn phòng 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tin học văn phòng 2 - Người đăng: le-tran-029010-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
tin học văn phòng 2 9 10 844