Ktl-icon-tai-lieu

Tin trắc nghiêm

Được đăng lên bởi hoangngat
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 3919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? Primary memory
Phát biểu nà o sau đây là sai: ALU là đơn vị số học và luận lý và các thanh ghi cũ ng nằm
trong CPU
Dữ liệu là gì? Tất cả đều đúng.
Bit là gì?Tất cả đều đúng.
Hex là hệ đếm:hệ thập lục phân
Các thà nh phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất, các
loại hệ điều hà nh là : Phần cứng
Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng là m môi trườ ng trung gian
giữ a ngườ i sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là :hệ điều hà nh
Các loại hệ điều hà nh Windows đều có khả năng tự động nhận biết các thiết
bị phần cứng và tự động cà i đặt cấu hình của các thiết bị dây là chức năng:Plug and Play
Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :Menu bar
Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là :Control box
Windows Explorer có các thành phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar,
menu bar. Còn lại là gì?Status bar
Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi
động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut:1 loại
Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn là m thế nà o?Nhấp đúp vào biểu tượng
Chương trình cho phép định lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trườ ng là m
việc cho phù hợp: Control panel
Các ký tự sau đây ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư
mục: *, /, \, <, >
Có mấy cách tạo mới một văn bản trong Word: 3 cách
Sử dụng Office Clipboard, bạn có thể lưu trữ tối đa bao nhiêu clipboard trong
đấy: 20
Thao tác Shift + Enter có chức năng gì?Xuống hàng chưa kết thúc paragraph
Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:Format/Paragragh
Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?Bật hoặc tắt chỉ số trên
Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoà i việc vào Format/Font, ta có thể dùng
tổ hợp phím nào : Ctrl + Shift + W
Trong hộp thoại Format/Paragraph ngoài việc có thể hiệu chỉnh lề cho đoạn,
khoảng cách các đoạn, các dòng, còn dùng làm chức năng nào sau đây: Tất cả đều sai
Trong phần File/ Page Setup mục Gutter có chức năng gì?Phần chừa trống để đóng thành tập.
Để thay đổi đơn vị đo của thức, ta chọn:Tools/Option/General
Ký hiệu này trên thanh thước có nghĩa là gì?Hanging indent
Trong trang Format/Bullets and Numbering, nếu muốn chọn thông số khác ta
vào mục Customize. Trong nà y, phần Number Format dù ng để:Thay đổi font chữ
Trong mục Format/Drop Cap, phần Distance form text dù ng để xác định
khoảng cách: Giữ a ký tự Drop Cap với toà n văn bản
Trong hộp thoại File/Page Setup khung Margins, mục Mirror Margins dù ng
để:Đặt lề...
Bộ nhớ RAM và ROM là bộ nhớ gì? Primary memory
Phát biểu o sau đây sai: ALU đơn vị số học luận các thanh ghi ng nằm
trong CPU
Dữ liệu là gì? Tất cả đều đúng.
Bit là gì?Tất cả đều đúng.
Hex là hệ đếm:hệ thập lục phân
Các thà nh phần: bộ nhớ chính, bộ xử lý trung ương, bộ phận nhập xuất, các
loại hệ điều hà nh là : Phần cứng
Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng là m môi trườ ng trung gian
giữ a ngườ i sử dụng và phần cứng của máy tính được gọi là :hệ điều hà nh
Các loại hệ điều hà nh Windows đều có khả năng tự động nhận biết các thiết
bị phần cứng và tự động cà i đặt cấu hình của các thiết bị dây là chức năng:Plug and Play
Danh sách các mục chọn trong thực đơn gọi là :Menu bar
Hộp điều khiển việc phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ gọi là :Control box
Windows Explorer có các thành phần: Explorer bar, Explorer view, Tool bar,
menu bar. Còn lại là gì?Status bar
Shortcut là biểu tượng đại diện cho một chương trình hay một tập tin để khởi
động một chương trình hay một tập tin. Vậy có mấy loại shortcut:1 loại
Để chạy một ứng dụng trong Windows, bạn là m thế nà o?Nhấp đúp vào biểu tượng
Chương trình cho phép định lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trườ ng là m
việc cho phù hợp: Control panel
Các ký tự sau đây ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin, thư
mục: *, /, \, <, >
Có mấy cách tạo mới một văn bản trong Word: 3 cách
Sử dụng Office Clipboard, bạn có thể lưu trữ tối đa bao nhiêu clipboard trong
đấy: 20
Thao tác Shift + Enter có chức năng gì?Xuống hàng chưa kết thúc paragraph
Muốn xác định khoảng cách và vị trí ký tự, ta vào:Format/Paragragh
Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức năng gì?Bật hoặc tắt chỉ số trên
Để gạch dưới mỗi từ một nét đơn, ngoà i việc vào Format/Font, ta có thể dùng
tổ hợp phím nào : Ctrl + Shift + W
Trong hộp thoại Format/Paragraph ngoài việc có thể hiệu chỉnh lề cho đoạn,
khoảng cách các đoạn, các dòng, còn dùng làm chức năng nào sau đây: Tất cả đều sai
Trong phần File/ Page Setup mục Gutter có chức năng gì?Phần chừa trống để đóng thành tập.
Để thay đổi đơn vị đo của thức, ta chọn:Tools/Option/General
Ký hiệu này trên thanh thước có nghĩa là gì?Hanging indent
Trong trang Format/Bullets and Numbering, nếu muốn chọn thông số khác ta
vào mục Customize. Trong nà y, phần Number Format dù ng để:Thay đổi font chữ
Trong mục Format/Drop Cap, phần Distance form text dù ng để xác định
khoảng cách: Giữ a ký tự Drop Cap với toà n văn bản
Trong hộp thoại File/Page Setup khung Margins, mục Mirror Margins dù ng
để:Đặt lề cho các trang chẳn và lẻ đối xứng
Bạn có thể chú thích các thuật ngữ cho 1 từ , 1 câu, bằng Footnote. Như vậy
Footnote có nghĩa là :chú thích được trình bà y ở cuối trang
Để di chuyển con trỏ trong bảng Table, ta dùng phím nóng. Vậy phím nóng
Shift + Tab ng để:Di chuyển con trỏ đến ô liền trước . Alt + Shift + 5 (5 trên bàng phím số)
+ Alt + 5 (5 trên phím số và tắt numlock)
Tin trắc nghiêm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tin trắc nghiêm - Người đăng: hoangngat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tin trắc nghiêm 9 10 868