Ktl-icon-tai-lieu

Tinh chỉnh giao diện Unity trong Ubuntu

Được đăng lên bởi nguyenthanhphuc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
+8
Unity là một giao diện khá mới được tích hợp trong phiên bản Ubuntu 11.04 - Dành cho nền tảng
Desktop. Riêng đối với phiên bản cho Laptop thì đã được tích hợp từ các phiên bản trước. Có lẽ bạn sẽ
hơi bỡ ngỡ, cùng như gặp khó khăn ít nhiều với giao diện mới mẻ này. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tinh chỉnh
giao diện Unity trở nên mềm dẻo hơn, thuận tiện cho các thao tác của bạn.

1. Ẩn biểu tượng Place Files và Place Applications

Nếu bạn cảm thấy mục Places Files và Place Applications trên Unity Launcher hơi choáng chỗ và không
cần thiết thì bạn có thể làm theo các bước sau để ẩn nó đi:
- Đầu tiên, bạn nên tạo bản backup cho Unity Laungher (bản backup sẽ lưu tại thư mụcbackup trong
Home Folder). Trong Terminal, gõ lệnh:
mkdir ~/backup
cp /usr/share/unity/places/applications.place ~/backup
cp /usr/share/unity/places/files.place ~/backup
Để ẩn Place Files ta dùng lệnh:
sudo sed -i '14i ShowEntry=false' /usr/share/unity/places/files.place
Để ẩn Place Applications, dùng lệnh:
sudo sed -i '12i ShowEntry=false' /usr/share/unity/places/applications.place

Cuối cùng, bạn cần logout và đăng nhập vào tài khoản và chạy lệnh:
unity --replace

Để khôi phục lại, dùng lệnh:
mv ~/backup/applications.place /usr/share/unity/places
mv ~/backup/files.place /usr/share/unity/places
Lưu ý: Chỉ có tác dụng trong trường hợp bạn đã backup theo hướng dẫn trên.

2. Hiện biểu tượng Show Desktop trên Unity Launcher

Chạy lệnh:
sudo apt-get install wmctrl
cd

wget http://webupd8.googlecode.com/files/showdesktop.tar.gz
tar -xvf showdesktop.tar.gz && rm showdesktop.tar.gz
sudo mv showdesktop /usr/local/bin/
Sau đó, bạn vào thư mục Home Folder và kéo thả files showdesktop.desktop vào Unity Launcher.

Ngoài ra, nếu bạn muốn sử dụng chức năng Show Desktop một cách nhanh nhất thì có thể sử dụng phím
tắt Super + D (Super thường gọi là phím Windows)

3. Ẩn hiện các thiết bị/phân vùng được mount
Nếu bạn cảm thấy việc hiển thị các thiết bị, phân vùng được mount trên Unity Launcher là thừa hoặc
chiếm mất diện tích làm việc, thì hãy thực hiện theo cách sau:
Trong Terminal, gõ lệnh:
gsettings set com.canonical.Unity.Devices devices-option "Never"
Trong trường hợp, bạn muốn các phân vùng chưa được mount nhưng vẫn hiển thị ở Unity Launcher, dùng
lệnh:
gsettings set com.canonical.Unity.Devices devices-option "Always"

Để reset về giá trị mặc định:
gsettings set com.canonical.Unity.Devices devices-option "OnlyMounted"
Ngoài ra, bạn có thể cấu hình trực tiếp bằng Dconf Editor
- Bạn có thể cài đặt Dconf...
Unity là một giao diện khá mới được tích hợp trong phiên bản Ubuntu 11.04 - Dành cho nền tảng
Desktop. Riêng đối với phiên bản cho Laptop thì đã được tích hợp từ các phiên bản trước. Có lẽ bạn sẽ
hơi bỡ ngỡ, cùng như gặp khó khăn ít nhiều với giao diện mới mẻ này. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tinh chỉnh
giao diện Unity trở nên mềm dẻo hơn, thuận tiện cho các thao tác của bạn.
1. Ẩn biểu tượng Place Files và Place Applications
Nếu bạn cảm thấy mục Places Files và Place Applications trên Unity Launcher hơi choáng chỗ và không
cần thiết thì bạn có thể làm theo các bước sau để ẩn nó đi:
- Đầu tiên, bạn nên tạo bản backup cho Unity Laungher (bản backup sẽ lưu tại thư mụcbackup trong
Home Folder). Trong Terminal, gõ lệnh:
mkdir ~/backup
cp /usr/share/unity/places/applications.place ~/backup
cp /usr/share/unity/places/files.place ~/backup
Để ẩn Place Files ta dùng lệnh:
sudo sed -i '14i ShowEntry=false' /usr/share/unity/places/files.place
Để ẩn Place Applications, dùng lệnh:
sudo sed -i '12i ShowEntry=false' /usr/share/unity/places/applications.place
Cuối cùng, bạn cần logout và đăng nhập vào tài khoản và chạy lệnh:
unity --replace
Để khôi phục lại, dùng lệnh:
mv ~/backup/applications.place /usr/share/unity/places
mv ~/backup/files.place /usr/share/unity/places
Lưu ý: Chỉ có tác dụng trong trường hợp bạn đã backup theo hướng dẫn trên.
2. Hiện biểu tượng Show Desktop trên Unity Launcher
Chạy lệnh:
sudo apt-get install wmctrl
cd
+8
Tinh chỉnh giao diện Unity trong Ubuntu - Trang 2
Tinh chỉnh giao diện Unity trong Ubuntu - Người đăng: nguyenthanhphuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Tinh chỉnh giao diện Unity trong Ubuntu 9 10 341