Ktl-icon-tai-lieu

Tính led dùng nguồn

Được đăng lên bởi quoctq100594
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 268 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÍNH LED DÙNG NGUỒN 12VDC
MÀU LED

SỐ LED

ĐIỆN ÁP LED (V)

ĐIỆN TRỞ (Ω)

TRẮNG

1,000

3

220

ĐỎ

1,000

2

470

VÀNG

1,000

2

470

DƯƠNG

1,000

3

220

LỤC

1,000

3

220

TỔNG DÒNG CỦA BẢNG HIỆU:

UỒN 12VDC
DÒNG LED (mA)

DÒNG MÕI MÀU (A)

13.6

4.55

12.8

4.26

12.8

4.26

13.6

4.55

13.6

4.55

23 A

...
TÍNH LED DÙNG NGUỒN 12VDC
MÀU LED SỐ LED ĐIỆN ÁP LED (V) ĐIỆN TRỞ (Ω)
TRẮNG 1,000 3 220
ĐỎ 1,000 2 470
VÀNG 1,000 2 470
DƯƠNG 1,000 3 220
LỤC 1,000 3 220
TỔNG DÒNG CỦA BẢNG HIỆU:
Tính led dùng nguồn - Trang 2
Tính led dùng nguồn - Người đăng: quoctq100594
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Tính led dùng nguồn 9 10 468