Ktl-icon-tai-lieu

Tính thấm cho đập đất bằng phần mềm Geoslope

Được đăng lên bởi lehoebk-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. Tính thấm cho đập đất bằng phần mềm Geoslope:
 Phác thảo bản vẽ
Sktech
 Gán vật liệu cho các lớp đất

Định vùng vật liệu
Draw – region- chọn vùng vật liệu trong bản vẽ
Phân vùng vật liệu

Gán điều kiện biên cho công trình
Khai báo điều kiện biên keyin – boundary consdition.

Định vùng điều kiện biên

Chia lưới phần tử hữu hạn
Draw – mesh properties

Chọn mặt cắt thấm draw – flux section

Kết quả thấm

2. Tính ổn định mái hạ lưu bằng phần mềm Geoslope:
Từ kết quả của tính thấm chuyển qua tính slope
1, đặt lại vật liệu

H

Gán vật liệu

Chọn vùng tâm trượt
Draw – slip surface – gird - chọn số tâm trượt 20

15*15 diem
Chọn số cung trượt và vùng bán kính cung trượt
Draw – slip surface – radius 5

6
vào tools–verify/optimize kiểm tra bài toán
Sau đó cho chạy bài toán tools – solve analyses, ta được cung trượt nguy hiểm nhất

...
1. Tính thấm cho đập đất bằng phần mềm Geoslope:
Phác thảo bản vẽ
Sktech
Gán vật liệu cho các lớp đất
Tính thấm cho đập đất bằng phần mềm Geoslope - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính thấm cho đập đất bằng phần mềm Geoslope - Người đăng: lehoebk-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tính thấm cho đập đất bằng phần mềm Geoslope 9 10 920