Ktl-icon-tai-lieu

TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO VỚI BỘ XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU VÀ ỨNG DỤNG

Được đăng lên bởi firefoxlinux
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 1049 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Thị Thùy Linh

TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO VỚI BỘ XỬ LÝ
ĐỒ HỌA GPU VÀ ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội - 2009

Luận văn Thạc sĩ - Nguyễn Thị Thùy Linh

LỜI CAM ĐOAN
Với mục đích học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn
nên tôi đã làm luận văn này một cách nghiêm túc và hoàn toàn trung thực.
Trong luận văn, tôi có sử dụng tài liệu tham khảo của một số tác giả. Tôi đã nêu
trong phần tài liệu tham khảo ở cuối luận văn.
Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về nội dung và sự trung thực trong luận
văn tốt nghiệp Thạc sĩ của mình!
Hà Nội, tháng 12 năm 2009
Học viên

Nguyễn Thị Thùy Linh

LỜI CẢM ƠN
Những kiến thức căn bản trong luận văn này là kết quả của ba năm (2005-2008)
tôi có may mắn được các thầy cô giáo trong Trường Đại học Công Nghệ - Đại học
Quốc Gia Hà Nội, các thầy cô giáo ở các thầy cô giáo ở các Trường Đại học, Viện
nghiên cứu trong và ngoài nước trực tiếp giảng dạy, đào tạo và dìu dắt.
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong Bộ môn Hệ thống
thông tin – Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội, Phòng
đào tạo sau đại học – Đại học Công Nghệ - ĐHQG Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi
cho tôi trong thời gian học tập tại trường.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, lời cảm ơn sâu sắc nhất đối với thầy giáo
TS. Nguyễn Hải Châu đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng cho tôi giải quyết các vấn
đề trong luận văn.
Tôi cũng xin cảm ơn các anh chị em đồng nghiệp ở Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện luận văn.
Luận văn cũng xin được là lời chia vui với người thân, đồng nghiệp, bạn bè và
các bạn đồng môn lớp cao học K12T3.
Hà Nội, tháng 12 năm 2009
Học viên

Nguyễn Thị Thùy Linh

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................................... 2
LỜI CẢM ƠN............................................................................................................................. 3
MỤC LỤC .................................................................................................................................. 4
MỞ ĐẦU .................................................................................................................................... 6
DANH MỤC THUẬT NGỮ ...................................................................................................... 7
DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU ..............
- 1 -
Lun văn Thc sĩ - Nguyn Th Thùy Linh
ĐẠI HC QUC GIA HÀ NI
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGH
Nguyn Th Thùy Linh
TÍNH TOÁN HIU NĂNG CAO VI B X
ĐỒ HA GPU VÀ NG DNG
LUN VĂN THC SĨ
Hà Ni - 2009
TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO VỚI BỘ XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU VÀ ỨNG DỤNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO VỚI BỘ XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU VÀ ỨNG DỤNG - Người đăng: firefoxlinux
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
TÍNH TOÁN HIỆU NĂNG CAO VỚI BỘ XỬ LÝ ĐỒ HỌA GPU VÀ ỨNG DỤNG 9 10 785