Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán mềm

Được đăng lên bởi hnm-pro93
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1502 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC

Lời mở đầu
Từ khi ra đời, máy tính đã nhanh chóng phát triển và đóng một vai trò rất
quan trọng trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng như trong đời sống.
Nhưng một máy tính dù có mạnh đến đâu chăng nữa, cũng chỉ có thể làm
việc theo một chương trình đã được hoạch định sẵn bởi lập trình viên.Nó vẫn không
có khả năng liên tưởng, kết nối sự việc này với sự việc khác, và quan trọng hơn hết
là khả năng sáng tạo như con người.
Vì lý do đó ,mạng noron (Artificial neural networks ) ra đời từ mục đích cố
gắng mô phỏng hoạt động trí tuệ của con người.Từ khi ra đời, mạng neuron đã
nhanh chóng phát triển trong các lĩnh vực về nhận dạng ,phân loại , giảm nhiễu, dự
đoán…
Trong phạm vi một bài tiểu luận nhỏ, chúng em chỉ xin trình bày về “sử dụng
giải thuật lan truyền ngược để huấn luyện mạng tính xấp xỉ hàm 2 biến số”.
Để hoàn thành bài tiểu luận này, chúng em đã được sự hướng dẫn nhiệt tình
từ thầy Nguyễn Bá Nghiễn. Những bài giảng và tài liệu của thầy chính là cơ sở để
chúng em có thể hoàn thành tốt báo cáo của mình.
Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy!

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH MẠNG NƠRON
I.

Giới thiệu về mạng nơron nhân tạo
1. Mạng nơron nhân tạo là gì?
Định nghĩa: Mạng nơron nhân tạo, Artificial Neural Network (ANN) gọi tắt

là mạng nơron, neural network, là một mô hình xử lý thông tin phỏng theo cách
thức xử lý thông tin của các hệ nơron sinh học. Nó được tạo lên từ một số lượng lớn
các phần tử (gọi là phần tử xử lý hay nơron) kết nối với nhau thông qua các liên kết
(gọi là trọng số liên kết) làm việc như một thể thống nhất để giải quyết một vấn đề
cụ thể nào đó.
Một mạng nơron nhân tạo được cấu hình cho một ứng dụng cụ thể (nhận
dạng mẫu, phân loại dữ liệu, ...) thông qua một quá trình học từ tập các mẫu huấn
luyện. Về bản chất học chính là quá trình hiệu chỉnh trọng số liên kết giữa các
nơron.
2. Lịch sử phát triển mạng nơron

Các nghiên cứu về bộ não con người đã được tiến hành từ hàng nghìn năm
nay. Cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật đặc biệt là những tiến bộ trong
ngành điện tử hiện đại, việc con người bắt đầu nghiên cứu các nơron nhân tạo là
hoàn toàn tự nhiên. Sự kiện đầu tiên đánh dấu sự ra đời của mạng nơron nhân tạo
diễn ra vào năm 1943 khi nhà thần kinh học Warren McCulloch và nhà toán học
Walter Pitts viết bài báo mô tả cách thức các nơron hoạt động. Họ cũng đã tiến hành
xây dựng một mạng nơron đơn giản bằng các mạch điện. Các nơron của họ được
xem như là các thiết bị nhị phân với ngưỡng cố định. Kết quả của các mô hình...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán mềm - Người đăng: hnm-pro93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tính toán mềm 9 10 697