Ktl-icon-tai-lieu

Tính toán mờ LTTT

Được đăng lên bởi Kratos Trần
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 766 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyn Xuân Tho
Bm Toán Tin UD
Khoa CNTT
ĐH Nông Nghip HN
Tính toán mờ LTTT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tính toán mờ LTTT - Người đăng: Kratos Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Tính toán mờ LTTT 9 10 483