Ktl-icon-tai-lieu

Tối ưu hóa CSDL phân tán

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Nghị
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1165 lần   |   Lượt tải: 0 lần
9/19/2012

Nội dung
–Tổng quan về các hệ CSDLPT
–Phân đoạn dữ liệu
–Biểu diễn các yêu cầu với các mức trong
suốt khác nhau
–Thiết kế CSDLPT

Chương II
Các hệ cơ sở dữ liệu
phân tán

–Xử lý và tối ưu hóa truy vấn phân tán

Nguyễn Kim Anh
anhnk-fit@mail.hut.edu.vn

–Quản trị giao dịch và điều khiển tương
Bộ môn Hệ thống Thông tin, SoICT

tranh
1

2

1

9/19/2012

2

9/19/2012

3

9/19/2012

4

9/19/2012

5

9/19/2012

6

9/19/2012

Giảsử
–EMP được tách thành ba mảnh ngang EMP1, EMP2, EMP3 như sau:
•EMP1 = σENO≤“E3”(EMP)
•EMP2 = σ“E3”<ENO≤“E6”(EMP)
•EMP3 = σ ENO≥“E6” (EMP)

–ASG được tách thành hai mảnh ngang ASG1and ASG2 như sau:
•ASG1 = σENO≤“E3” (ASG)
•ASG2 = σENO>“E3” (ASG)

Thay thế
EMP bằng (EMP1∪EMP2∪EMP3) và
ASG bằng (ASG1∪ASG2) trong câu truy vấn

7

9/19/2012

RÚT GỌN CHO PHÂN MẢNH NGANG SUY DIỄN

RÚT GỌN CHO PHÂN MẢNH NGANG SUY DIỄN

8

9/19/2012

RÚT GỌN CHO PHÂN MẢNH NGANG SUY DIỄN

9

9/19/2012

10

9/19/2012

11

9/19/2012

12

9/19/2012

13

...
9/19/2012
1
Chương II
Các hệ cơ sở dữ liệu
phân tán
1
Nguyễn Kim Anh
anhnk-fit@mail.hut.edu.vn
Bộ môn Hệ thống Thông tin, SoICT
Nội dung
Tổng quan về các hệ CSDLPT
Phân đoạn dữ liệu
Biểu diễn các yêu cầu với các mức trong
suốt khác nhau
Thiết kế CSDLPT
Xử lý và tối ưu hóa truy vấn phân tán
Quản trị giao dịch và điều khiển tương
tranh
2
Tối ưu hóa CSDL phân tán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tối ưu hóa CSDL phân tán - Người đăng: Nguyễn Văn Nghị
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Tối ưu hóa CSDL phân tán 9 10 398