Ktl-icon-tai-lieu

Tom tat LV ThS Nguyễn Thế Cương

Được đăng lên bởi d-hanh88
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU
1 CHÍNH VIỄN THÔNG

---------------------------------------

NGUYỄN THẾ CƯƠNG

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất
lượng dịch vụ streaming trên mạng
UMTS (3G) mạng MobiFone
CHUYÊN NGÀNH
MÃ SỐ

: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
: 60.52.708

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI - 2012

1 hoàn thành tại:
Luận văn được
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Phản biện 1:…………………………………………….
Phản biện 2: ……………………………………………

Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận
văn thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Vào lúc: ….. giờ …… ngày…. tháng…. năm….

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
-

Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính
Viễn thông

1

LỜI NÓI ĐẦU
Công nghệ 3G là tiêu chuẩn di động băng thông
rộng thế hệ thứ 3, là bước phát triển tiếp theo của công
nghệ di động 2G và 2,5G. Chuẩn 3G cung cấp băng thông
rộng, cho phép truyền tải không dây đồng thời dữ liệu
thoại và phi thoại (Email, hình ảnh, âm thanh, video...).
3G chính là xu hướng phát triển tất yếu của công nghệ
thông tin di động tại Việt Nam. Bộ Thông tin Truyền
thông chính thức cấp phép cho các nhà mạng triển khai
cung cấp dịch vụ 3G vào năm 2009. Hiện nay, các nhà
mạng đang khẩn trương triển khai và mở rộng cơ sở hạ
tầng cho mạng 3G. Đi cùng với việc mở rộng cơ sở hạ
tầng thì việc nghiên cứu triển khai và nâng cao chất lượng
các dịch vụ trên nền mạng 3G là nhu cầu bức thiết.
Sự bùng nổ của mạng Internet nói chung và mạng
3G nói riêng đã là cơ sở để hỗ trợ kinh doanh các nội dung
đa phương tiện. Khi mọi dữ liệu đều có thể dễ dàng được
tìm thấy trên mạng Internet thì nhu cầu download và lưu
trữ của khách hàng ngày càng giảm. Khách hàng sẽ có xu

2
hướng xem các dữ liệu trực tuyến (online) trên mạng thay
vì download và lưu trữ như trước đây… Như vậy, trong số
các dịch vụ có nhiều tiềm năng phát triển trên nền mạng
3G thì dịch vụ multimedia mà cụ thể hơn là dịch vụ
streaming sẽ là một trong các dịch vụ tiềm năng nhất.
Tốc độ mạng 3G thường kém ổn định hơn so với
các kết nối internet khác là ADSL, leased line. Do đó, việc
đảm bảo nhu cầu về dịch vụ Streaming của khách hàng và
quan trọng hơn nữa là tối ưu hóa đường truyền để đảm
bảo chất lượng dịch vụ streaming là một yêu cầu đặt ra đối
với mạng MobiFone. Giải quyết và khắc phục được các
nhược điểm về đường truyền mạng cho dịch vụ Streaming
sẽ hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách
hàng từ đó hỗ trợ tăng doanh thu kinh doanh nội dung đa
phương tiện cho mạng MobiFone. Đề tài...
1
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
---------------------------------------
NGUYỄN THẾ CƯƠNG
Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất
lượng dịch vụ streaming trên mạng
UMTS (3G) mạng MobiFone
CHUYÊN NGÀNH : KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
MÃ SỐ : 60.52.708
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ
NỘI - 2012
Tom tat LV ThS Nguyễn Thế Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tom tat LV ThS Nguyễn Thế Cương - Người đăng: d-hanh88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Tom tat LV ThS Nguyễn Thế Cương 9 10 324