Ktl-icon-tai-lieu

tổng đài hipath 4000

Được đăng lên bởi vutu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3152 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Thuyết minh kỹ thuật

THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA DỊCH VỤ
SIEMENS HIPATH 4000
NỘI DUNG
GIỚI THIỆU........................................................................................................................... 1
I. Các tiêu chí đỀ Xuất giẢi pháp.............................................................................................1
A. Giới thiệu HỆ THỐNG HIPATH 4000..................................................................................2
I. TỔNG QUAN....................................................................................................................... 2
PHẦN CỨNG HỆ THỐNG.....................................................................................................2
2.1. Cấu trúc phần cứng............................................................................................................................. 2
2.2. Tủ điều khiển trung tâm....................................................................................................................... 3
2.3. Các loại tủ ngoại vi ............................................................................................................................. 4
2.4. Cạc giao diện .................................................................................................................................... 5
2.5. Tủ nguồn............................................................................................................................................. 6
2.6. Thiết bị đầu cuối hệ thống................................................................................................................... 7

2.6.1.Điện thoại viên AC-WIN............................................................................................................. 7
2.6.2.optiPoint 500.............................................................................................................................. 7
2.7. Phần mềm quản lý hệ thống................................................................................................................ 8

II. TÍNH NĂNG HỆ THỐNG.....................................................................................................9
3.1. Tính năng cơ bản của hệ thống.......................................................................................................... 9
3.2. Tính năng điện thoại viên.....................................................................................................................
Thuyết minh kỹ thuật
THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA DỊCH VỤ
SIEMENS HIPATH 4000
NỘI DUNG
GIỚI THIỆU...........................................................................................................................1
I. Các tiêu chí đỀ Xuất giẢi pháp.............................................................................................1
A. Giới thiệu HỆ THỐNG HIPATH 4000..................................................................................2
I. TỔNG QUAN.......................................................................................................................2
PHẦN CỨNG HỆ THỐNG.....................................................................................................2
2.1. Cấu trúc phần cứng............................................................................................................................. 2
2.2. Tủ điều khiển trung tâm.......................................................................................................................3
2.3. Các loại tủ ngoại vi ............................................................................................................................. 4
2.4. Cạc giao diện .................................................................................................................................... 5
2.5. Tủ nguồn............................................................................................................................................. 6
2.6. Thiết bị đầu cuối hệ thống...................................................................................................................7
2.6.1.Điện thoại viên AC-WIN.............................................................................................................7
2.6.2.optiPoint 500..............................................................................................................................7
2.7. Phần mềm quản lý hệ thống................................................................................................................8
II. TÍNH NĂNG HỆ THỐNG.....................................................................................................9
3.1. Tính năng cơ bản của hệ thống..........................................................................................................9
3.2. Tính năng điện thoại viên.................................................................................................................. 11
3.3. Tính năng người sử dụng..................................................................................................................12
III. CÁC GIAO DIỆN HỆ THỐNG..........................................................................................14
4.1. Trung kế............................................................................................................................................ 14
4.2. Giao diện kết nối mạng......................................................................................................................14
4.3. Giao diện thuê bao............................................................................................................................14
4.4. Giao diện quản trị/ ứng dụng............................................................................................................. 15
IV. CÁC CẤU HÌNH DỰ PHÒNG..........................................................................................15
5.1. Dự phòng nguồn............................................................................................................................... 15
5.2. Dự phòng nóng phần điều khiển.......................................................................................................15
5.3. Dự phòng nóng phương tiện lưu trữ.................................................................................................15
V. THÔNG SỐ KỸ THUẬT....................................................................................................15
6.1. Dung lượng....................................................................................................................................... 15
6.2. Năng lực chuyển mạch......................................................................................................................15
6.3. Nguồn cung cấp................................................................................................................................ 15
6.4. Điều kiện môi trường.........................................................................................................................15
6.5. Kích thước......................................................................................................................................... 16
6.6. Trọng lượng...................................................................................................................................... 16
I. Hệ thống quản lý tính cước................................................................................................16
2.1. Giới thiệu chung................................................................................................................................ 16
2.2. Các tính năng hệ thống..................................................................................................................... 16
.F KẾT LUẬN........................................................................................................................19
.G CATALOGUE THIẾT BỊ....................................................................................................19
GIỚI THIỆU
I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
Giải pháp kỹ thuật cho hệ thống thông tin đa dịch vụ được đề xuất trên cơ sở các tiêu chí:
Đáp ứng được tất cả các yêu cầu kỹ thuật đề ra cho một hệ thống thông tin nội bộ.
tổng đài hipath 4000 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tổng đài hipath 4000 - Người đăng: vutu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tổng đài hipath 4000 9 10 367