Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp các lỗi thường gặp khi dùng Partition Magic

Được đăng lên bởi tdhieuhcm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dsfsdsdfsdsd
F
Sdfdsffsdf

Tổng hợp các lỗi thường gặp khi dùng Partition Magic
Dù là người chuyên hay không chuyên về tin học, nhưng ít nhiều chắc chắn các bạn cũng đã từng
và sẽ sử dụng phần mềm Partition magic.
Topic này tống hợp các lỗi thường gặp khi bạn sử dụng phần mềm này !
Các lỗi này được tống hợp từ Symantech do infohoanh và trirat dịch
Hiện nay thì quá trình dịch vẫn chưa hoàn thành nhưng vẫn show lên để các bạn tham khảo dần
Sau khi hoàn thành sẽ đóng gói thành ebook cho các bạn !
Tài liệu này liệt kê các thông báo lỗi phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Norton
PartitionMagic 8.0
Errors (#3–#38)
#3 Not enough memory (Không đủ bộ nhớ)
Lỗi này có thể xảy ra khi bạn thay đổi kích thước, di chuyển, hoặc sao chép một phân vùng rất
lớn (>60 GB) hoặc khi thao tác phân vùng nhỏ hơn ở DOS với EMM386. EMM386 giới hạn số
lượng bộ nhớ trong chương trình có thể truy cập. Để giải quyết vấn đề, sửa đổi tập tin config.sys
của bạn bằng cách bình luận dòng EMM386. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu bộ nhớ, xem
PartitionMagic yêu cầu hệ thống 8.0.

Giải pháp
PartitionMagic cho Microsoft® Windows® đòi hỏi tối thiểu là 70 MB không gian đĩa, một đĩa
CD-ROM (tốc độ bất kỳ), một ổ đĩa mềm 3.5-inch, một màn hình với độ phân giải VGA hoặc
cao hơn và diện tích màn hình ít nhất là 800 x 600 điểm ảnh, và bộ vi xử lý bộ nhớ và các yêu
cầu như được hiển thị bên dưới.
Thay đổi kích thước cluster trên phân vùng NTFS trên 120 GB yêu cầu 256 MB RAM.
PartitionMagic hỗ trợ phần cứng cấp độ RAID 0 (disk striping) và cấp độ RAID 5 (striping với
tính chẵn lẻ).
PartitionMagic hỗ trợ bên ngoài USB, USB2, và FireWire (1394) ổ cứng trên Windows. Hoạt
động được thực hiện trong chế độ khởi động không được hỗ trợ trên các thiết bị này. Xem USB,
USB2, và Hỗ trợ FireWire cho thêm thông tin.
Các phiên bản đĩa cứu hộ của PartitionMagic đòi hỏi một Pentium/150-MHz hoặc bộ vi xử lý
nhanh hơn, ổ đĩa mềm 3.5-inch, 8 MB RAM (16 MB cho phân vùng NTFS; 32 MB nên dùng

cho phân vùng FAT32. Một số phân vùng rất lớn, có thể cần đến 256 MB). Microsoft khuyến
cáo 128 MB RAM cho Windows 2000 và Windows XP hệ thống, mặc dù các sản phẩm có thể
chạy trên các hệ thống với 64 MB RAM.[/LIST]
#8 Could not allocate/deallocate DOS real mode memory (Không thể phân bổ / deallocate DOS
bộ nhớ chế độ thực)
Các hệ điều hành DOS PartitionMagic thực thi chạy dưới hệ điều hành DOS, Windows 3.x,
Windows 95, Windows 98 và yêu cầu một số bộ nhớ trong 1 GB đầu tiên của không gian địa chỉ
của máy tính (PartitionMagi...
Dsfsdsdfsdsd
F
Sdfdssdf
Tổng hợp các lỗi thường gặp khi dùng Partition Magic
Dù là người chuyên hay không chuyên về tin học, nhưng ít nhiều chắc chắn các bạn cũng đã từng
và sẽ sử dụng phần mềm Partition magic.
Topic này tống hợp các lỗi thường gặp khi bạn sử dụng phần mềm này !
Các lỗi này được tống hợp từ Symantech do infohoanh và trirat dịch
Hiện nay thì quá trình dịch vẫn chưa hoàn thành nhưng vẫn show lên để các bạn tham khảo dần
Sau khi hoàn thành sẽ đóng gói thành ebook cho các bạn !
Tài liệu này liệt kê các thông báo lỗi phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng Norton
PartitionMagic 8.0
Errors (#3–#38)
#3 Not enough memory (Không đủ bộ nhớ)
Lỗi này có thể xảy ra khi bạn thay đổi kích thước, di chuyển, hoặc sao chép một phân vùng rất
lớn (>60 GB) hoặc khi thao tác phân vùng nhỏ hơn ở DOS với EMM386. EMM386 giới hạn số
lượng bộ nhớ trong chương trình có thể truy cập. Để giải quyết vấn đề, sửa đổi tập tin config.sys
của bạn bằng cách bình luận dòng EMM386. Để biết thêm thông tin về các yêu cầu bộ nhớ, xem
PartitionMagic yêu cầu hệ thống 8.0.
Giải pháp
PartitionMagic cho Microsoft® Windows® đòi hỏi tối thiểu là 70 MB không gian đĩa, một đĩa
CD-ROM (tốc độ bất kỳ), một ổ đĩa mềm 3.5-inch, một màn hình với độ phân giải VGA hoặc
cao hơn và diện tích màn hình ít nhất là 800 x 600 điểm ảnh, và bộ vi xử lý bộ nhớ và các yêu
cầu như được hiển thị bên dưới.
Thay đổi kích thước cluster trên phân vùng NTFS trên 120 GB yêu cầu 256 MB RAM.
PartitionMagic hỗ trợ phần cứng cấp độ RAID 0 (disk striping) và cấp độ RAID 5 (striping với
tính chẵn lẻ).
PartitionMagic hỗ trợ bên ngoài USB, USB2, và FireWire (1394) ổ cứng trên Windows. Hoạt
động được thực hiện trong chế độ khởi động không được hỗ trợ trên các thiết bị này. Xem USB,
USB2, và Hỗ trợ FireWire cho thêm thông tin.
Các phiên bản đĩa cứu hộ của PartitionMagic đòi hỏi một Pentium/150-MHz hoặc bộ vi xử lý
nhanh hơn, ổ đĩa mềm 3.5-inch, 8 MB RAM (16 MB cho phân vùng NTFS; 32 MB nên dùng
Tổng hợp các lỗi thường gặp khi dùng Partition Magic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp các lỗi thường gặp khi dùng Partition Magic - Người đăng: tdhieuhcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Tổng hợp các lỗi thường gặp khi dùng Partition Magic 9 10 391