Ktl-icon-tai-lieu

Tổng hợp thực hành công nghệ mạng

Được đăng lên bởi nghia-bui-tuan
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 2189 lần   |   Lượt tải: 2 lần
5n5Group

Thực hành Truyền Thông Quang

Bài số 1:
BỘ PHÁT QUANG (TRANSMITTER)

THỰC HÀNH
1. Đáp ứng khi điều chế nguồn LED (LED’s modulation response)

Các thông số của mô hình như sau:

1

5n5Group

Thực hành Truyền Thông Quang

Băng thông của LED được tính như sau:

a. Quan sát các tín hiệu của Eye Diagram và các Oscilloscope. Nhận xét?

2

5n5Group

Thực hành Truyền Thông Quang

Tín hiệu ở trước và sau bộ lọc thấp qua, sau khi qua bộ lọc thì các thành phần tần số cao
bị lọc đi, chỉ còn lại thành phần tần số thấp.
b. Thay đổi tốc độ bit rate = 300 Mb/s. Quan sát gi ản đồ mắt (Eye Diagram) và các
Oscillosope. Nhận xét?

3

5n5Group

Thực hành Truyền Thông Quang

Nhìn vào giản đồ mắt ta thấy chất lượng hệ thống giảm so với tốc độ bit 10Mb/s => tốc
độ bit càng cao thì chất lượng càng giảm
c. Thay đổi thông số của LED theo hình sau:

Quan sát giản đồ mắt và Oscillosope. Nhận xét sự khác biệt. Nêu nguyên nhân?

4

Thực hành Truyền Thông Quang

5n5Group

Ta thấy chất lượng hệ thống được cải thiện so với ở câu b.
Giải thích:
Ta có:
tỉ lệ thuận với

và

, mà ở câu c,

và

của LED tăng => chất lượng hệ thống được cải thiện

5

giảm =>

giảm => băng thông

5n5Group

Thực hành Truyền Thông Quang

2. Semiconductor Laser Modulation Response

Băng thông cho phép của tín hiệu được tính như sau:

Các thông số của mô hình: bit rate = 1.3 Gb/s, sequence length = 128 bits, sample per bit
= 512, thông số của laser là I = IB = 40mA

6

5n5Group

Thực hành Truyền Thông Quang

Quan sát Eye Diagram và các Oscilloscope. Nhận xét?

Thay đổi IB = 20mA. Quan sát Eye Diagram và các Oscilloscope. Nhận xét?

7

5n5Group

Thực hành Truyền Thông Quang

Ta thấy giản đồ mắt xấu đi => chất lượng hệ thống giảm

8

5n5Group

Thực hành Truyền Thông Quang

Nguyên lý hoạt động của Led(hoạt động theo nguyên lý phát xạ tự phát):
-

Đặt hai lớp bán dẫn PN kề nhau, tại lớp tiếp giáp pn, các điện tử ở bán dẫn N sẽ di
chuyển sang bán dẫn P để kết hợp với lỗ trống khi đó tạo liên kết cộng hóa trị giữa
các nguyên tử trong chất bán dẫn. xét về mặt năng lượng thì một điện tử kết hợp
với một lỗ trống tức là chuyển từ mức năng lượng cao sang mức năng lượng
thấp(giống như hiện tượng tự phát). Khi đó, theo định luật bảo toàn năng lượng,
bán dẫn sẽ phát ra một năng lượng bằng với độ chênh lệch giữa vùng dẫn và vùng
hóa trị. Năng lượng phát ra dưới dạng photon -> chính là nguyên lý của LED.

Nguyên lý hoạt động của Laser(hoạt động theo nguyên lý phát xạ kích thích):
Dựa trên hai hiện tượng:
-

-

Hiện ...
5n5Group
Thc hành Truyn Thông Quang
1
Bài s 1:
B PHÁT QUANG (TRANSMITTER)
THC HÀNH
1. u ch ngu
Các thông s c
Tổng hợp thực hành công nghệ mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng hợp thực hành công nghệ mạng - Người đăng: nghia-bui-tuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Tổng hợp thực hành công nghệ mạng 9 10 747