Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan dịch vụ adsl

Được đăng lên bởi Nghi Văn Ngờ
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 2055 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Báo cáo thực tập tốt nghiệp

Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông

MỤC LỤC
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT................................................................................................3
MỞ ĐẦU...........................................................................................................................8
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ADSL.................................................10
1.1 Khái niệm về ADSL và mô hình tham chiếu...........................................................10
1.2 Lịch sử phát triển ADSL...........................................................................................12
1.3 Ứng dụng của ADSL................................................................................................13
1.4 Cơ chế hoạt động với ADSL....................................................................................13
1.5 Ưu điểm của ADSL so với PSTN & ISDN..............................................................14
1.6 Cấu trúc mạng sử dụng công nghệ ADSL................................................................15

1.6.1 Các thành phần của ADSL về phía khách hàng..................................16
1.6.2 Các thành phần ADSL từ phía nhà cung cấp dịch vụ.........................19
1.6.3 Bộ ghép kênh truy cập DSLAM...........................................................21
1.6.4 Thành phần quản lý hệ thống ADSL...................................................22
1.7 Các giao thức truyền thông.........................................................................................23
1.8 Mối tương quan giữa điện thoại và ADSL...............................................................28
CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH ĐO THỬ VÀ LẮP ĐẶT...................................................29
2.1 Các phép đo đánh giá chất lượng mạng cáp đồng trước khi triển khai ADSL........29
2.2 Các giai đoạn đo thử đường dây thuê bao số...........................................................31

2.2.1 Đo thử trước hợp đồng........................................................................31
2.2.2 Đo thử trước lắp đặt............................................................................32
2.2.3. Đo thử khi lắp đặt..............................................................................32
2.2.4 Đo thử xác nhận sau khi lắp đặt.........................................................32
2.3 Quy trình đo thử và lắp đặt ADSL...........................................................................33
CHƯƠNG 3. Kết luận ....
Báo cáo thực tập tốt nghiệp Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
MỤC LỤC
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT................................................................................................3
MỞ ĐẦU...........................................................................................................................8
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ ADSL.................................................10
1.1 Khái niệm về ADSL và mô hình tham chiếu...........................................................10
1.2 Lịch sử phát triển ADSL...........................................................................................12
1.3 Ứng dụng của ADSL................................................................................................13
1.4 Cơ chế hoạt động với ADSL....................................................................................13
1.5 Ưu điểm của ADSL so với PSTN & ISDN..............................................................14
1.6 Cấu trúc mạng sử dụng công nghệ ADSL................................................................15
1.6.1 Các thành phần của ADSL về phía khách hàng..................................16
1.6.2 Các thành phần ADSL từ phía nhà cung cấp dịch vụ.........................19
1.6.3 Bộ ghép kênh truy cập DSLAM...........................................................21
1.6.4 Thành phần quản lý hệ thống ADSL...................................................22
1.7 Các giao thức truyền thông.........................................................................................23
1.8 Mối tương quan giữa điện thoại và ADSL...............................................................28
CHƯƠNG 2 QUY TRÌNH ĐO THỬ VÀ LẮP ĐẶT...................................................29
2.1 Các phép đo đánh giá chất lượng mạng cáp đồng trước khi triển khai ADSL........29
2.2 Các giai đoạn đo thử đường dây thuê bao số...........................................................31
2.2.1 Đo thử trước hợp đồng........................................................................31
2.2.2 Đo thử trước lắp đặt............................................................................32
2.2.3. Đo thử khi lắp đặt..............................................................................32
2.2.4 Đo thử xác nhận sau khi lắp đặt.........................................................32
2.3 Quy trình đo thử và lắp đặt ADSL...........................................................................33
CHƯƠNG 3. Kết luận ...................................................................................................39
Tài liệu tham khảo.........................................................................................................40
Đỗ Mạnh Tùng -D09VT5
Tổng quan dịch vụ adsl - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan dịch vụ adsl - Người đăng: Nghi Văn Ngờ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
Tổng quan dịch vụ adsl 9 10 227