Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan hệ điều hành Unix

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan hệ điều hành UNIX

1

I.

Tổng quan hệ điều hành UNIX .......................................................................... 6
1.

Hệ điều hành Unix.......................................................................................... 6

2.

Các đặc điểm cơ bản....................................................................................... 9

II.

Lệnh và tiện ích cơ bản .................................................................................... 10
1.

Các lệnh khởi tạo.......................................................................................... 10

2.

Các lệnh hiển thị........................................................................................... 10

2

3.

Định hướng vào ra ........................................................................................ 10

4.

Desktop:........................................................................................................ 11

5.

Các lệnh thao thư mục và tác file ................................................................. 11

6.

In ấn .............................................................................................................. 12

7.

Thư tín .......................................................................................................... 12

8.

Quản lý tiến trình.......................................................................................... 12

9.

Kiểm soát quyền hạn và bảo mật.................................................................. 12

10. Lưu trữ và hồi phục dữ liệu .......................................................................... 12
11. Các thao tác trên mạng ................................................................................. 13
III. Thâm nhập hệ thống - Các lệnh căn bản .......................................................... 13
1.

Bắt đầu và kết thúc phiên làm việc-Xác lập môi trường hệ thống............... 13

2.

Các lệnh hiển thị........................................................................................... 14

3.

Định hướng vào ra và đường ống:............................................................... 15

4.

Desktop:........................................................................................................ 16

5.

Các lệnh thao tác trên thư mục, file ............................................................. 20

6.

In ấn .............................................................................................
1
Tng quan h điu hành UNIX
Tổng quan hệ điều hành Unix - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan hệ điều hành Unix - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Tổng quan hệ điều hành Unix 9 10 157