Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Quan máy tính cá nhân

Được đăng lên bởi noifriend1
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1 - Tổng quan về máy vi tính
1. Lich sử của máy tính cá nhân
Sự ra đời của máy tính cá nhân
Năm 1975 công ty MITS ( Mỹ ) giới thiệu chiếc máy tính cá
nhân Altair đầu tiên trên thế giới, chiếc máy này sử dụng bộ vi
xử lý 8080 của Intel, chiếc máy tính đầu tiên không có màn
hình mà chỉ hiện kết quả thông qua các đèn Led

Máy tính PC đầu tiên trên thế giới Altair
Năm 1977 công ty Apple đưa ra thị trường máy tính AppleII
có màn hình và bàn phím

Máy tính PC hàng Apple sản xuất năm 1977
Năm 1981 công ty IBM sản xuất máy tính PC có hệ thống mở,
tức là máy có nhiều khe cắm mở rộng để có thể cắm thêm các
thứ khác vào đó, sau này thiết kế này đã phát triển thành tiêu
chuẩn của máy tính ngày nay.
Công ty IBM ( một công ty khổng lồ lúc đó ) đã tìm đến một
công ty nhỏ có tên là Microsoft để thuê viết phần mềm cho
máy tính PC của mình , đó là cơ hội ngàn năm có một để cho
Microsoft trở thành công ty phần mềm lớn nhất thế giới hiện
nay .

Máy tính PC của hãng IBM sản xuất năm 1981
thuê công ty Microsoft viết hệ điều hành MS - DOS
Chiếc máy này có tốc độ 5MHz
Sau khi phát minh ra chuẩn PC mở rộng, IBM đã cho phép các
nhà sản xuất PC trên thế giới nhái theo chuẩn của IBM và
chuẩn máy tính IBM PC đã nhanh chóng phát triển thành hệ
thống sản xuất máy PC khổng lồ trên toàn thế giới .
IBM không có thoả thuận độc quyền với MS DOS cho nên
Microsoft có thể bán phần mềm MS DOS cho bất cứ ai, vì vậy
mà Microsoft đã nhanh chóng trở thành một công ty lớn mạnh.

Billgate năm 1981 ông làm việc suốt ngày để hoàn thành hệ điều
hành MS DOS cho công ty IBM, hợp đồng của ông chỉ đáng giá
bằng 5 phút thu nhập hiện nay, nhưng ông muốn cả thế giới biết
đến sản phẩm đó, để rồi một ngày không xa ông sẽ làm chủ thế
giới trong lĩnh vực phần mềm, đó là tầm nhìn của một ...tỷ phú .
Ai kiểm soát phần mềm PC
Phần mềm máy tính PC đã được Microsoft kiểm soát và thống
trị trong suốt quá trình phát triển của máy tính cá nhân .
+ Từ năm 1981 đến 1990 là hệ điều hành MS DOS phát triển
qua nhiều phiên bản và đã có trên 80% máy tính PC trên thế
giới sử dụng hệ điều hành này .

+ Năm 1991 Microsoft cho ra đời hệ điều hành Window 3.1 và
có trên 90% máy tính PC trên Thế giới sử dụng .
+ Năm 1995 Microsoft cho ra đời hệ điều hành Window 95 và
có khoảng 95% máy tính PC trên Thế giới sử dụng.
+ Năm 1998 Microsoft cho ra đời hệ điều hành Window 98 và
có trên 95% máy tính PC trên Thế giới sử dụng.
+ Năm 2000 Microsoft cho ra đời hệ điều hành Window 2000
+ Năm 2002 Microsoft cho ra đời hệ điều hành Window XP...
Chương 1 - Tng quan v máy vi tính
1. Lich s ca máy tính cá nhân
S ra đời ca máy tính cá nhân
z
Năm 1975 công ty MITS ( M ) gii thiu chiếc máy tính cá
nhân Altair đầu tiên trên thế gii, chiếc máy này s dng b vi
x lý 8080 ca Intel, chiếc máy tính đầu tiên không có màn
hình mà ch hin kết qu thông qua các đèn Led
Máy tính PC đầu tiên trên thế gii Altair
z
Năm 1977 công ty Apple đưa ra th trường máy tính AppleII
có màn hình và bàn phím
Máy tính PC hàng Apple sn xut năm 1977
z
Năm 1981 công ty IBM sn xut máy tính PC có h thng m,
tc là máy có nhiu khe cm m rng để có th cm thêm các
th khác vào đó, sau này thiết kế này đã phát trin thành tiêu
chun ca máy tính ngày nay.
Công ty IBM ( mt công ty khng l lúc đó ) đã tìm đến mt
công ty nh có tên là Microsoft để thuê viết phn mm cho
máy tính PC ca mình , đó là cơ hi ngàn năm có mt để cho
Microsoft tr thành công ty phn mm ln nht thế
gii hin
na
y
.
Tổng Quan máy tính cá nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Quan máy tính cá nhân - Người đăng: noifriend1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tổng Quan máy tính cá nhân 9 10 657