Ktl-icon-tai-lieu

Tổng Quan Nghành Máy TÍnh

Được đăng lên bởi Blem Pro
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 2 lần
VC

&
BB

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CNTT

NHẬP MÔN TIN HỌC
FOUNDATIONS OF COMPUTING

1

VC

&
BB

Nội Dung

1

Lịch sử phát triển

2

Cảnh quan của ngành Tin Học

3

Mô tả các chuyên ngành

2

VC

&
BB

Lịch Sử Phát Triển Của Các Ngành Tin Học

 Hơn bốn mươi năm qua, bốn tổ chức lớn ở Mỹ đã phát
triển chương trình máy tính để giảng dạy tại các trường
cao đẳng và đại học:
 Các Hiệp hội Máy tính - The Association for Computing
Machinery (ACM hay hiệp hội cho máy tính):
 Là một tổ chức khoa học và chuyên nghiệp được
thành lập vào năm 1947.
 Tổ chức này liên quan tới sự phát triển và chia sẻ
kiến thức mới về tất cả các lãnh vực của máy
tính. Các nhà khoa học máy tính đưa ra cách thức
mới để sử dụng máy tính là áp dụng khoa học và lý
thuyết làm nền tảng cho sự tính toán và phát triển
các phần mềm trên máy tính. ACM đề xuất chương
trình giảng dạy cho ngành computer science (CS)
vào năm 1968 và information systems (IS) trong
năm 1972.

3

VC

&
BB

Lịch Sử Phát Triển Của Các Ngành Tin Học

 Hiệp hội Hệ thống thông tin - The Association
Information Systems (AIS) được thành lập vào năm
1994.
 Là một tổ chức phục vụ các viện nghiên cứu
chuyên về hệ thống thông tin.
 Trường Quốc tế Mỹ đề xuất chương trình giảng
dạy cho ngành IS phối hợp với ACM và AITP
trong năm 1997.

4

VC

&
BB

Lịch Sử Phát Triển Của Các Ngành Tin Học

 Hiệp hội Công nghệ thông tin Chuyên gia - The
Association for Information Technology Professionals
(AITP) được thành lập vào năm 1951.
 Vào năm 1962, hiệp hội này trở thành hiệp hội quản
lý việc xử lý dữ liệu - Data Processing Management
Association (DPMA). Tên này được công nhận vào
năm 1996.
 AITP tập trung vào các lãnh vực chuyên nghiệp của
máy tính, phục vụ cho những người sử dụng công
nghệ điện toán để đáp ứng các nhu cầu về kinh
doanh và các tổ chức khác.
 AITP đề xuất chương trình giảng dạy cho ngành IS
vào năm 1985.
5

VC

&
BB

Lịch Sử Phát Triển Của Các Ngành Tin Học

 Hiệp hội máy tính của Viện Kỹ sư Điện và Điện tử - The
Computer Society of the Institute for Electrical and
Electronic Engineers (IEEE-CS hoặc Hiệp hội máy tính) có
nguồn gốc trong năm 1946, hay the committee on Large
Scale Computing Devices of the American Institute of
Electrical Engineers (AIEE) and, in 1951, as the
Professional Group on Electronic Computers of the
Institute of Radio Engineers (IRE).
 Hiệp hội AIEE và IRE sáp nhập vào năm 1964 và trở thành
IEEE.
 IEEE tập trung vào máy tính từ quan điểm kỹ thuật. Các
thành viên của Hiệp hội má...
VC
&
BB
1 1
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HCM
KHOA CNTT
NHẬP MÔN TIN HỌC
FOUNDATIONS OF COMPUTING
Tổng Quan Nghành Máy TÍnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng Quan Nghành Máy TÍnh - Người đăng: Blem Pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Tổng Quan Nghành Máy TÍnh 9 10 83