Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về Access

Được đăng lên bởi thuvan7591
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài Liệu Access

TÀI LIỆU MICROSOFT ACCESS.
CHƯƠNG1:LÀM QUEN VỚI MICROSOFT ACCESS.
I. TỔNG QUAN PHẦN MỀM MICROSOFT ACCESS.
1. Khởi động Microsoft Access:
Nhấn nút Start => Programs => Microsoft Office -> Microsoft Access.
Nhấn đúp biểu tượng Microsoft Access.
2. Thoát khỏi Access:
Chọn menu File -> Exit.
Nhấn vào nút Close của cửa sổ Microsoft Access.
3. Giao diện tổng quát chương trình Microsoft Access:

Page 1 of 4

Tài Liệu Access

II. TẠO MỚI, QUẢN LÝ TẬP TIN CƠ SỞ DỮ LIỆU (*.MDB)
1. Tạo mới một tập tin cơ sở dữ liệu:

1
2

3

5
4

* Các bước tạo mới 01 CSDL trong Access:
Bước 1: Chọn menu File -> New hoặc là bấm vào biểu tượng ngay số 1 phía trên.
Bước 2: Chọn mục Blank Database…
Bước 3: Xuất hiện hộp thoại File New Database…Trong mục số 3 như hình trên
cho bạn chọn ổ đĩa, đường dẫn để lưu bài.
Bước 4: Gõ tên database mà bạn muốn tạo (Không nên gõ dấu Tiếng Việt)
Bước 5: Nhấn phím Enter hoặc nhấn nút Create để tạo CSDL.

Page 2 of 4

Tài Liệu Access

2. Đóng tập tin CSDL:
Để đóng tập tin CSDL bạn nhấn nút Close ở phía góc phải cửa sổ Database
hoặc bạn mở menu File rồi chọn lệnh Close
3. Mở tập tin CSDL có trên đĩa:

1
2

3

4

* Các bước tạo mới 01 CSDL trong Access:
Bước 1: Trong menu File => Open hoặc là nhấp vào biều tượng Open
Bước 2: Chọn ổ đĩa, đường dẫn, thư mục có chứa database mà bạn muốn mở.
Bước 3: Lựa chọn đúng database mà bạn muốn mở.
Bước 4: Nhấn nút Open hoặc là nhấn phím Enter để mở CSDL.
4. Chức năng của các thành phần trong Microsoft Access:
Tables: dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu.
Queries: cho phép bạn xử lý và trả về dữ liệu mà bạn cần.
Forms: dùng để tạo các mẫu giao tiếp giữa người dùng và dữ liệu( hiển thị,
chỉnh sửa dữ liệu trong các table)
Reports: cho phép bạn tạo các mẫu báo cáo về dữ liệu để in ra giấy.
Page 3 of 4

Tài Liệu Access

Pages: cho phép bạn xem, cập nhật hoặc phân tích dữ liệu từ những CSDL trên
Internet hoặc Intranet.
Macro: tập hợp những hành động giúp bạn tự động hóa một số công việc
thường làm.
Module: cho phép bạn viết các thủ tục, hàm, khai báo các biến nhớ.
5. Các nút lệnh trong cửa sổ Databse:
Nút Open: mở đối tượng mà bạn đang chọn ở chế độ nhập liệu.
Nút Design: mở đối tượng mà bạn đang chọn ở chế độ thiết kế.
Nút New: dùng để tạo mới một đối tượng có kiểu mà bạn đang chọn.
Nút Preview: xem trước khi in các báo cáo.
Nút Run: thực thi một macro mà bạn đang chọn.

Page 4 of 4

...
Tài Liu Access
TÀI LIU MICROSOFT ACCESS.
CHƯƠNG1:LÀM QUEN VI MICROSOFT ACCESS.
I. TNG QUAN PHN MM MICROSOFT ACCESS.
1.
Khi động Microsoft Access:
Nhn nút Start => Programs => Microsoft Office -> Microsoft Access.
Nhn đúp biu tượng Microsoft Access.
2.
Thoát khi Access:
Chn menu File -> Exit.
Nhn vào nút Close ca ca s Microsoft Access.
3.
Giao din tng quát chương trình Microsoft Access:
Page 1 of 4
Tổng quan về Access - Trang 2
Tổng quan về Access - Người đăng: thuvan7591
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Tổng quan về Access 9 10 879