Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về hệ điều hành Fedora

Được đăng lên bởi s2votam_quen
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 3960 lần   |   Lượt tải: 20 lần
HỌC VIỆN KĨ THUẬT MẬT MÃ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI
HỆ ĐIỀU HÀNH FEDORA

Giáo viên hướng dẫn: Lê Đức Thuận
Nhóm thực hiện:

Lớp:

Vũ Ngọc Tiến
Sái Nguyễn Đức Hoàng
Nguyễn Ngọc Ánh
Nguyễn Nam Thái
AT8B

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014

Nhóm 12 – Hệ điều hành Fedora

MỤC LỤC
Trang
3

Lời nói đầu

4

Chương I: Giới thiệu về mã nguồn mở và Fedora Core
1. Khái niệm mã nguồn mở
2. Tổng quan về Fedora
2.1. Lịch sử phát triển của Fedora

4
5
5
6
7
7
9

2.2. Đặc điểm của Fedora
2.3. Ưu nhược điểm của Linux Fedora
2.4. Mục tiêu của Fedora
Chương II: Cấu hình và sử dụng Fedora
1. Quản lý hệ thống tập tin trong Fedora
2. Quản lý các ổ đĩa
3. Quản lý tài khoản người dùng và nhóm người dùng
4. Thiết lập quyền truy xuất dữ liệu
5. Cài đặt các gói ứng dụng
5.1. Cài đặt gói ứng dụng rpm
5.2. Xóa một gói ra khỏi hệ thống
5.3. Nâng cấp một gói

9
10
11
12
14
14
16
16
17
18
19
19
20
21
23

5.4. Lấy thông tin về package
5.5. Dùng RPM để kiểm tra các gói đã cài đặt
6. Thực thi chương trình và quản lý tiến trình
6.1. Thực thi chương trình
6.2. Quản lý tiến trình
2

Nhóm 12 – Hệ điều hành Fedora
7. Cấu hình Boot Grub
Tài liệu tham khảo

3

Nhóm 12 – Hệ điều hành Fedora

LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, nhu cầu về các chuyên viên vi tính thành thạo hệ thống Linux
ngày càng nhiều, nhất là khi Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của tổ
chức WTO thì nỗi lo về chi phí bản quyền phần mềm làm cho nhiều doanh nghiệp
chuyển đổi hệ thống của mình từ dựa trên nền tảng Windows OS sang Linux OS
để tiết kiệm chi phí.
Vì là mã nguồn mở cho nên có khá nhiều ứng dụng điều hành được xây
dựng dựa trên nền tảng của Linux như Cent OS, redhat, Fedora, Suse, Ubuntu…
Mỗi sản phẩm sẽ có những mặt mạnh và yếu riêng nhưng theo thống kê và đánh
giá thì Ubuntu là một trong những lựa chọn tốt nhất cho End User khi chuyển từ
Windows sang Linux, còn đối với phiên bản server thì chúng ta có thể chọn
RedHat hoặc Suse, cent OS. Trong đề tài này chúng ta sẽ tìm hiều về Fedora – một
hệ điều hành trên nền tảng Linux.

4

Nhóm 12 – Hệ điều hành Fedora

Chương I: Giới thiệu về mã nguồn mở và Fedora Core
1. Khái niệm mã nguồn mở
Mã nguồn mở (open-source software) hiểu theo nghĩa rộng là một khái niệm
chung được sử dụng cho tất cả các phần mềm mà mã nguồn của nó được công bố
rộng rãi công khai và cho phép mọi người tiếp tục phát triển phần mềm đó. Điều
này không có nghĩa là chúng có thể được sao chép, sửa chữa thoải mái hay sử dụng
vào mục đích nào cũng được. Mã nguồn mở được công bố dưới rất nhiều điều kiện
...
HỌC VIỆN KĨ THUẬT MẬT MÃ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đ TÀI
H ĐIU HÀNH FEDORA
Giáo viên hưng dẫn: Đức Thun
Nhóm thực hiện: Vũ Ngc Tiến
Sái Nguyn Đc Hoàng
Nguyn Ngọc Ánh
Nguyn Nam Thái
Lớp: AT8B
Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014
Tổng quan về hệ điều hành Fedora - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về hệ điều hành Fedora - Người đăng: s2votam_quen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Tổng quan về hệ điều hành Fedora 9 10 831