Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về hiện trạng mạng lưới

Được đăng lên bởi toicantien
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1603 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tổng quan về hiện trạng mạng lướiNội dung



Kiến trúc mạng hiện tại
Phân cấp quản lý tại ba vùng VTNNội dung



Kiến trúc mạng hiện tại
Phân cấp quản lý tại ba vùng VTNKiến trúc mạng IP NGN hiện tại của VNPTKiến trúc mạng IP NGN hiện tại của VNPTKiến trúc mạng MANMAN Core




Mạng MAN Core tại viễn thông các tỉnh thành bao gồm các router
7609-S phân bố ở các vị trí khác nhau trong tỉnh và kết nối trực tiếp
với nhau bằng các đường kết nối 10Gb
Mạng VN2 Core cũng sẽ được kết nối tới mạng MAN Core thông
qua các đường 10GbMAN Access






Mạng MAN Access bao gồm các router 7606-S phân bố rải rác tại
các địa điểm trong phạm vi tỉnh thành
Các 7606 U-PE kết nối với nhau theo vòng Ring và được terminate
tại 2 PE-Agg router khác nhau. Các U-PE kết nối với nhau bằng các
cổng 10Gb
Một số tỉnh được lắp đặt mới thêm 7609-S UPE tại cùng vị trí đặt
thiết bị PE-AGG nhằm thực hiện chức năng tập trung lưu lượng phía
lastmileNội dung



Kiến trúc mạng hiện tại
Phân cấp quản lý tại ba vùng VTNPhân cấp quản lý tại ba vùng VTN








Hiện tại, hệ thống mạng MAN Cisco tại các tỉnh do
VTN quản lý phân chia theo các trung tâm khu vực
Trung tâm khu vực 1 – VTN1 quản lý mạng MAN
các tỉnh : Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà
Tĩnh
Trung tâm khu vực 2 – VTN2 quản lý mạng MAN
các tỉnh : Ninh Thuận, Tây Ninh, Bình Phước, Đồng
Nai, Đồng Tháp, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ,
Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh
Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang
Trung tâm khu vực 3 – VTN3 quản lý mạng MAN
các tỉnh : Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng,
Phú Yên


Phân cấp quản lý tại ba vùng VTN


Viễn thông tỉnh thành là đơn vị trực tiếp khai thác, vận hành mạng MAN



VTN là đơn vị quản lý, giám sát mạng MAN các tỉnh





VTN cũng là đơn vị gửi yêu cầu hỗ trợ sang CTIN, trong trường hợp yêu cầu hỗ
trợ được gửi từ phía viễn thông tỉnh, CTIN sẽ đồng bộ với VTN về sự cố và hỗ trợ
xử lý
Về nguyên tắc, khi có sự cố hoặc các yêu cầu hỗ trợ, viễn thông tỉnh sẽ gửi lên
VTN và VTN sẽ là gửi các yêu cầu này sang CTIN...
Tổng quan về hiện trạng mạng lưới
www.ctin.vn
Tổng quan về hiện trạng mạng lưới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về hiện trạng mạng lưới - Người đăng: toicantien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng quan về hiện trạng mạng lưới 9 10 306