Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về IPTV

Được đăng lên bởi van-binh-epu-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 2012 lần   |   Lượt tải: 2 lần
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ IPTV
1.1. Khái niệm IPTV:
Thuật ngữ IPTV gồm hai thành phần: IP và TV. Trong đó:
 IP: Internet Protocol – giao thức Internet
 TV: Television – Truyền hình
Sự kết hợp giữa IP và TV có thể được hiểu là dùng mạng
băng rộng IP để truyền tín hiệu hình ảnh và âm thanh đến
người xem.
IPTV được định nghĩa là dịch vụ truyền hình số được
cung cấp thông qua mạng Internet băng rộng được quản
lý về chất lượng.

1.2. So sánh IPTV và Internet TV
Open Internet TV ( Internet TV)

Managed Internet TV (IPTV)

+ Không được bảo đảm về chất lượng + Được đảm bảo chất lượng dịch vụ
dịch vụ (QoS). Chất lượng không ổn (QoS) bởi các nhà cung cấp dịch vụ
định.
băng rộng (ISP), có băng thông, chất
lượng đường truyền ổn định, nội dung
được đảm bảo.
+ Thông thường chạy trên cơ sở các
+ Có thể xem IPTV trên TV hoặc PC.
ứng dụng của PC.
+ Không có khả năng cạnh tranh với
truyền hình truyền thống.
+ Có tính linh hoạt, không bị giới hạn
địa lí, có nội dung phong phú.
+ Cung cấp trên cơ sở World Wide
Web, nhà cung cấp có thể phát triển
độc lập.

+ Có khả năng cạnh tranh với truyền
hình truyền thống và hoàn toàn chiếm
ưu thế.
+ Giới hạn trong phạm vi nhà cung
cấp dịch vụ, nội dung chưa được
phong phú.
+ Để cung cấp dịch vụ IPTV cần phải
có sự kết hợp giữa ISP và nhà cung
cấp nội dung.

1.3. Đặc điểm của IPTV
 Hỗ trợ truyền hình tương tác ( truyền hình tiêu chuẩn, HDTV, game, kết
nối Internet tốc độ cao).
 Không phụ thuộc thời gian (có thể ghi lại nội dung và xem lại)
 Tăng tính cá nhân (xem chương trình theo sở thích và thời gian ưa
thích).
 Yêu cầu về băng thông thấp ( chỉ phát các kênh mà đối tượng sử dụng
yêu cầu).
 Khả năng truy nhập trên nhiều loại thiết bị ( máy thu hình, máy tính cá
nhân và thiết bị di động).

1.4. Các dịch vụ IPTV.
 Live TV- Dịch vụ TV: Truyền hình số, Pay-per-view, Video theo
yêu cầu( VoD), chỉ dẫn chương trình.
 Stored TV- Dịch vụ lưu trữ: VoD, Truyền hình định thời, bộ lưu
trữ cá nhân.
 Dịch vụ truyền thông: VoIP, SMS/MMS, Video call.
 Dịch vụ giải trí: Trò chơi, Karaoke.
 Dịch vụ thương mại: Hội nghị từ xa, quảng cáo hướng đối
tượng.
 Dịch vụ khách hàng: Đào tạo từ xa, tự động hóa gia đình, dịch
vụ y tế.

1.5. Cấu trúc hệ thống IPTV.

• Click to edit Master text styles
– Second level
– Third level
• Fourth level
– Fifth level

 Mạng nội dung: Thu các nội dung truyền h...
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ IPTV
1.1. Khái niệm IPTV:
Thuật ngữ IPTV gồm hai thành phần: IP TV. Trong đó:
IP: Internet Protocol – giao th c Internet
TV: Television – Truyền hình
Sự kết hợp giữa IP và TV có thể được hiểu là dùng mạng
băng rộng IP để truyền tín hiệu hình ảnh và âm thanh đến
người xem.
IPTV được định nghĩa là dịch vụ truyền hình số được
cung cấp thông qua mạng Internet băng rộng được quản
lý về chất lượng.
Tổng quan về IPTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về IPTV - Người đăng: van-binh-epu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tổng quan về IPTV 9 10 93