Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về mạng và quản trị mạng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổng quan về mạng
và quản trị mạng

............, Tháng .... năm .......

1

MỤC LỤC
Chương 1: Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính ................................... 4
Hình 1.1. Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên......................................... 4
Hình 1.2: Mô hình trao đổi mạng của hệ thống 3270 .................................. 5
Chương 2: Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính .................................... 8
I. Định nghĩa mạng máy tính .............................................................................. 8
Hình 2.1: Một mô hình liên kết các máy tính trong mạng .......................... 9
II. Phân loại mạng máy tính ............................................................................... 9
III. Sự phân biệt giữa mạng cục bộ và mạng diện rộng .................................. 10
Chương 3: Mô hình truyền thông......................................................................... 12
I. Sự cần thiết phải có mô hình truyền thông................................................... 12
Hình 3.1: Mô hình phân tầng gồm N tầng................................................... 14
II. Mô hình truyền thông đơn giản 3 tầng ....................................................... 14
Hình 3.2 Mô hình truyền thông 3 tầng ........................................................ 15
Hình 3.3 Ví dụ mô hình truyền thông đơn giản ........................................ 16
III. Các nhu cầu về chuẩn hóa đối với mạng ................................................... 18
IV. Một số mô hình chuẩn hóa ......................................................................... 19
1. Mô hình OSI (Open Systems Interconnection) .......................................... 19
Hình 3.5: Mô hình 7 tầng OSI....................................................................... 20
2. Mô hình SNA (Systems Netword Architecture) ........................................ 20
Hình 3.6: Tương ứng các tầng các kiến trúc SNI và OSI .......................... 22
Chương 4: Mô hình kết nối các hệ thống mở ..................................................... 23
I. Nguyên tắc sử dụng khi định nghĩa các tầng hệ thống mở: ................... 23
II. Các giao thức trong mô hình OSI ................................................................. 24
III. Các chức năng chủ yếu của các tầng của mô hình OSI. ...................... 25
Chương 5: Các đặc tính kỹ thuật của mạng cục bộ ............................................ 32
I. Cấu trúc của mạng (Topology) .......
1
Tng quan v mng
và qun tr mng
............, Tháng .... năm .......
Tổng quan về mạng và quản trị mạng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về mạng và quản trị mạng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Tổng quan về mạng và quản trị mạng 9 10 324