Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010

Được đăng lên bởi d3m0nl0v3ly-gmail-com
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 6129 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Giáo trình Access

Trung tâm Tin học

Chương 1
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010
1.1. Giới thiệu:
Microsoft Access là một thành phần trong bộ Microsoft Office của
hãng Microsoft. MS Access cung cấp cho người dùng giao diện
thân thiện và các thao tác ñơn giản, trực quan trong việc xây dựng
và quản trị cơ sở dữ liệu cũng như xây dựng các ứng dụng cơ sở dữ
liệu.
Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS- Relational
Database Management System), rất phù hợp cho các bài toán quản
lý vừa và nhỏ. Hiệu năng cao và ñặc biệt dễ sử dụng do giao diện
giống các phần mềm khác trong bộ MS Office như MS Word, MS
Excel.
Access còn cung cấp hệ thống công cụ phát triển khá mạnh ñi kèm
(Development Tools) giúp các nhà phát triển phần mềm ñơn giản
trong việc xây dựng trọn gói các dự án phần mềm quản lý qui mô
vừa và nhỏ
MS Access 2010 cung cấp hệ thống công cụ rất mạnh, giúp người
dùng nhanh chóng và dễ dàng xây dựng chương trình ứng dụng
thông qua query, form, report kết hợp với một số lệnh Visual Basic.
Trong Microsoft Access 2010, bạn có thể xây dựng cơ sở dữ liệu
web và ñưa chúng lên các SharePoint site. Người duyệt SharePoint
có thể sử dụng ứng dụng cơ sở dữ liệu của bạn trong một trình
duyệt web, sử dụng SharePoint ñể xác ñịnh ai có thể xem những gì.
Nhiều cải tiến mới hỗ trợ khả năng ñưa dữ liệu lên web, và cũng
cung cấp lợi ích trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu trên máy ñơn
truyền thống.
Access 2010 giao diện người dùng cũng ñã thay ñổi. Nếu bạn
không quen với Office Access 2007, Ribbon và Cửa sổ Danh mục
chính có thể là mới cho bạn. Thanh Ribbon này thay thế các menu
và thanh công cụ từ phiên bản trước. Cửa sổ Danh mục chính thay
thế và mở rộng các chức năng của cửa sổ Database.
-1-

Giáo trình Access

Trung tâm Tin học

Và một ñiểm mới trong Access 2010, Backstage View cho phép
bạn truy cập vào tất cả các lệnh áp dụng cho toàn bộ cơ sở dữ liệu,
như là thu gọn và sửa chữa, hoặc các lệnh từ menu File.
Các lệnh ñược bố trí trên các tab ở phía bên trái của màn hình, và
mỗi tab chứa một nhóm các lệnh có liên quan hoặc các liên kết. Ví
dụ, nếu bạn nhấn New, bạn sẽ thấy tập hợp các nút cho phép bạn
tạo ra một cơ sở dữ liệu mới từ ñầu, hoặc bằng cách chọn từ một
thư viện của cơ sở dữ liệu các mẫu thiết kế chuyên nghiệp.

1.2. Khởi ñộng Access 2010:
ðể khởi ñộng MS Access
ta có thể dùng một trong
các cách sau:
− Cách 1: Start
(All)
Programs
Microsoft
Office
Microsoft
Office Access 2010.
− Cách 2: Double click
vào shortcut Ms Access
trên desktop, xuất hiện
cửa sổ ...
Giáo trình Access Trung tâm Tin học
-1-
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010
1.1. Giới thiệu:
Microsoft Access một thành phần trong bộ Microsoft Office của
hãng Microsoft. MS Access cung cấp cho người dùng giao diện
thân thiện các thao tác ñơn giản, trực quan trong việc xây dựng
quản trịsở dữ liệu cũng nhưy dựng các ứng dụng cơ sở dữ
liệu.
Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS- Relational
Database Management System), rất phợp cho các bài toán quản
vừa nhỏ. Hiệu năng cao ñặc biệt dễ sử dụng do giao diện
giống các phần mềm khác trong bộ MS Office như MS Word, MS
Excel.
Access còn cung cấp hệ thống công cụ phát triển khá mạnh ñi kèm
(Development Tools) giúp các nhà phát triển phần mềm ñơn giản
trong việc y dựng trọn gói các dự án phần mềm quản qui
vừa và nhỏ
MS Access 2010 cung cấp hệ thống công cụ rất mạnh, giúp người
dùng nhanh chóng dễ dàng y dựng chương trình ng dụng
thông qua query, form, report kết hợp với một số lệnh Visual Basic.
Trong Microsoft Access 2010, bạn có thể xây dựng sở dữ liệu
web và ñưa chúng lên các SharePoint site. Người duyệt SharePoint
thể sử dụng ứng dụng sở dữ liệu của bạn trong một trình
duyệt web, sử dụng SharePoint ñể xác ñịnh ai thể xem những gì.
Nhiều cải tiến mới hỗ trợ khnăng ñưa dữ liệu lên web, cũng
cung cấp lợi ích trong việc y dựng sở dliệu trên máy ñơn
truyền thống.
Access 2010 giao diện người dùng cũng ñã thay ñổi. Nếu bạn
không quen với Office Access 2007, Ribbon Cửa sổ Danh mục
chính thể là mới cho bạn. Thanh Ribbon này thay thế các menu
thanh công ctừ phiên bản trước. Cửa sổ Danh mục chính thay
thế và mở rộng các chức năng của cửa sổ Database.
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010 - Người đăng: d3m0nl0v3ly-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT ACCESS 2010 9 10 548