Ktl-icon-tai-lieu

TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL

Được đăng lên bởi quyet-minh
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL

Bài 1

LÀM QUEN VỚI BẢNG TÍNH

1.1. Giới thiệu Excel
1.1.1. Excel là gì?

M

icrosoft Excel là một phần mềm hay là một chương trình ứng dụng, mà khi chạy
chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một bảng tính và bảng tính này giúp ta dễ dàng
hơn trong việc thực hiện:
 Tính toán đại số, phân tích dữ liệu
 Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách
 Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau
 Vẽ đồ thị và các sơ đồ
 Tự động hóa các công việc bằng các macro
 Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta có thể phân tích nhiều loại hình bài toán
khác nhau.
 Workbook: Trong Excel, một workbook là một tập tin mà trên đó bạn làm việc (tính
toán, vẽ đồ thị, …) và lưu trữ dữ liệu. Vì mỗi workbook có thể chứa nhiều sheet (bảng
tính), do vậy bạn có thể tổ chức, lưu trữ nhiều loại thông tin có liên quan với nhau chỉ
trong một tập tin (file). Một workbook chứa rất nhiều worksheet hay chart sheet tùy
thuộc vào bộ nhớ máy tính của bạn.
 Worksheet: Còn gọi tắt là sheet, là nơi lưu trữ và làm việc với dữ liệu, nó còn được
gọi là bảng tính. Một worksheet chứa nhiều ô (cell), các ô được tổ chức thành các cột
và các dòng. Worksheet được chứa trong workbook. Một Worksheet chứa được
16,384 cột và 1,048,576 dòng (phiên bản cũ chỉ chứa được 256 cột và 65,536 dòng).
Chart sheet: Cũng là một sheet trong workbook, nhưng nó chỉ chứa một đồ thị. Một
chart sheet rất hữu ích khi bạn muốn xem riêng lẻ từng đồ thị.
 Sheet tabs: Tên của các sheet sẽ thể hiện trên các ngăn (tab) đặt tại góc trái dưới của
cửa sổ workbook. Để di chuyển từ sheet này sang sheet khác ta chỉ việc nhấp chuột
vào tên sheet cần đến trong thanh sheet tab.
 Excel 2007 dùng định dạng tập tin mặc định là “.XLSX” (dựa trên chuẩn XML giúp
việc trao đổi dữ liệu giữa các ứng dụng được dễ dàng hơn) thay cho định dạng chuẩn
trước đây là “.XLS”.

Trang 1

TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL
Hộp tên
các vùng
hay ô
Nút lệnh
Office

Thanh
trạng
thái

Phóng to/ thu Đóng
nhỏ cửa sổ cửa sổ
Excel
Thanh lệnh
truy
cập
nhanh

Bộ nút điều
hướng giữa
các sheet

Thanh
tiêu đề

Các
sheet

Ô hiện
hành

Các
dòng

Danh
mục Thanh
nút lệnh chia công thức
theo nhóm

Các
cột

Các kiểu
hiển thị
trang

Phóng to/ thu
nhỏ cửa sổ
làm việc

Thanh
cuốn
ngang

Phóng
to, thu
nhỏ

Thoát
Excel

Thanh
cuốn
dọc

Hình 1.2. Giao diện Excel và các thành phần.
 Nút lệnh Office chứa các lệnh rất thường hay sử dụng như tạo tập tin mới,

mở tập tin, lưu tập tin, … và danh mục các tập tin đã mở trước đó. Nút
lệnh Office giống như thực đơn File của các ...
M
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL
B
B
à
à
i
i
1
1
L
L
À
À
M
M
Q
Q
U
U
E
E
N
N
V
V
ỚI
ỚI
B
B
N
N
G
G
T
T
Í
Í
N
N
H
H
1.1. Giới thiệu Excel
1.1.1. Excel là gì?
icrosoft Excel là một phần mềm hay một chương trình ứng dụng, khi chạy
chương trình ứng dụng này sẽ tạo ra một b
ng
t
ính b ng
t í
nh y giúp ta dễ ng
hơn trong việc thực hiện:
Tính toán đại số, phân tích dữ liệu
Lập bảng biểu báo cáo, tổ chức danh sách
Truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau
Vẽ đồ thị và các sơ đồ
Tự động hóa các công việc bằng các macro
Và nhiều ứng dụng khác để giúp chúng ta thể phân tích nhiều loại hình i toán
khác nhau.
Workbook: Trong Excel, một workbook một tập tin trên đó bạn làm việc (tính
toán, vẽ đồ thị, …) lưu trữ dữ liệu. mỗi workbook thể chứa nhiều sheet (bảng
tính), do vậy bạn có thể tchức, lưu trữ nhiều loại thông tin liên quan với nhau chỉ
trong một tập tin (file). Một workbook chứa rất nhiều worksheet hay chart sheet tùy
thuộc vào bộ nhớ máy tính của bạn.
Worksheet: Còn gọi tắt sheet, là nơi lưu trữ làm việc với dữ liệu, còn được
gọi bảng nh. Một worksheet chứa nhiều ô (cell), các ô được tổ chức tnh các cột
và các dòng. Worksheet được chứa trong workbook. Một Worksheet chứa được
16,384 cột và 1,048,576 dòng (phiên bản cũ chỉ chứa được 256 cột và 65,536 dòng).
Chart sheet: Cũng một sheet trong workbook, nhưng chỉ chứa một đồ thị. Một
chart sheet rất hữu ích khi bạn muốn xem riêng lẻ từng đồ thị.
Sheet tabs: Tên của các sheet sẽ thể hiện trên các ngăn (tab) đặt tại góc trái dưới của
cửa sổ workbook. Đdi chuyển từ sheet y sang sheet khác ta chỉ việc nhấp chuột
vào tên sheet cần đến trong thanh sheet tab.
Excel 2007 dùng định dạng tập tin mặc định “.XLSX(dựa trên chuẩn XML giúp
việc trao đổi dliệu giữa các ứng dụng được dễ dàng hơn) thay cho định dạng chuẩn
trước đây là “.XLS”.
Trang 1
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL - Người đăng: quyet-minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT EXCEL 9 10 200