Ktl-icon-tai-lieu

Tổng quan về TMDT và các mô hình TMDT

Được đăng lên bởi tnc
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 7650 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương I và II : Tổng quan về TMDT và các mô hình TMDT
1. Theo luật giao dịch điện tử Việt Nam: Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng…
a. Phương tiện điện tử và mạng viễn thong
b. Phương tiện điện tử
c. Máy tính và các phương tiện điện tử
d. Máy tính và internet
2. Website XYZ có dịch vụ giúp các cá nhân bán hang cho các cá nhân khác và thu một khoản phí trên
các giao dịch được thực hiên. Website XYZ là mô hình TMDT nào?
a. B2B
b. B2C
c. C2C
d. P2P
3. Chỉ ra loại hình giao dịch Thương mại điện tử chưa phổ biến hiện nay
a. B2B
b. B2C
c. B2G
d. G2C
4. Khi tham gia vào các sàn giao dịch điển tử hay các cổng thương mại điện tử doanh nghiệp không phải
thực hiện những nhiệm vụ j?
a. Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng của website
b. Mua tên miền, thuê máy chủ
c. Thiết kế website
d. Quản trị và cập nhât nội dung website thường xuyên
e. Quảng bá website đến các đối tác tiềm năng
5. Điều kiện cơ bản nhất đảm bảo thành công của các mô hình kinh doanh Sàn giao dịch điện tử B2B
a. Nhiều lĩnh vực kinh doanh
b. Nhiều thành viên tham gia
c. Tạo ra được nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp thành viên
d. Cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích cho các doanh nghiệp
6. Hãy chỉ ra lợi ích nổi bật nhất khi tham gia website cổng thương mại điện tử quốc gia?
a. Tận dụng được uy tín, thương hiệu của sàn
b. Sử dụng các dịch vụ của sàn giao dịch cung cấp
c. Có được website, tự quản lý và cập nhật website của mình
d. Giao dịch an toàn, bảo mật, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
e. Giao dịch với đối tác nước ngoài thuận tiện và hiệu quả hơn
7. Trong mô hình sau, sắp xếp các bước trong quy trình giao dịch theo đúng thứ tự ( thứ tự đúng như
sau)
a. Khách hàng đặt hàng
b. Kiểm tra hang trong kho
c. Thực hiện thanh toán
d. Gửi đơn hàng cho nhà phân phối
e. Thực hiện giao hàng
8. Trong mô hình giao dịch sau đây, các bước tiến hành như thế nào là đúng?
a. Đặt hàng, thanh toán, lien hệ đối tác, giao hàng
b. Đặt hàng, thanh toán, giao hàng, xử lý hàng trả lại
c. Đặt hàng, thanh toán, gửi đơn hàng, giao hàng
d. Lien hệ đối tác, đặt hàng, thanh toán, giao hàng
9. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan trọng nhất đối với sự phát triển TMDT
a. Công nghệ thông tin
b. Nguồn nhân lực
c. Môi trường pháp lý, kinh tế
d. Môi trường chính trị, xã hội

1

10. Mô hình 4N gồm các yếu tố cơ bản để phát triển thương mại điện tử. Hãy chỉ ra bốn yếu tố đó ( chọn
4 yếu tố)
a. Nhân lực: đội ngũ chuyên gia cần được xây dựng và phát triển.
b. Nguồn vốn: cần vốn đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thong
c. Nội lực: các ...
Chương I và II : Tổng quan về TMDT và các mô hình TMDT
1. Theo luật giao dịch điện tử Việt Nam: Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng…
a. Phương tiện điện tử và mạng viễn thong
b. Phương tiện điện tử
c. Máy tính và các phương tiện điện tử
d. Máy tính và internet
2. Website XYZ dịch vụ giúp các nhân bán hang cho các nhân khác thu một khoản phí trên
các giao dịch được thực hiên. Website XYZ là mô hình TMDT nào?
a. B2B
b. B2C
c. C2C
d. P2P
3. Chỉ ra loại hình giao dịch Thương mại điện tử chưa phổ biến hiện nay
a. B2B
b. B2C
c. B2G
d. G2C
4. Khi tham gia vào các sàn giao dịch điển tử hay các cổng thương mại điện tử doanh nghiệp không phải
thực hiện những nhiệm vụ j?
a. Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng của website
b. Mua tên miền, thuê máy chủ
c. Thiết kế website
d. Quản trị và cập nhât nội dung website thường xuyên
e. Quảng bá website đến các đối tác tiềm năng
5. Điều kiện cơ bản nhất đảm bảo thành công của các mô hình kinh doanh Sàn giao dịch điện tử B2B
a. Nhiều lĩnh vực kinh doanh
b. Nhiều thành viên tham gia
c. Tạo ra được nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp thành viên
d. Cung cấp nhiều dịch vụ, tiện ích cho các doanh nghiệp
6. Hãy chỉ ra lợi ích nổi bật nhất khi tham gia website cổng thương mại điện tử quốc gia?
a. Tận dụng được uy tín, thương hiệu của sàn
b. Sử dụng các dịch vụ của sàn giao dịch cung cấp
c. Có được website, tự quản lý và cập nhật website của mình
d. Giao dịch an toàn, bảo mật, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế
e. Giao dịch với đối tác nước ngoài thuận tiện và hiệu quả hơn
7. Trong hình sau, sắp xếp các bước trong quy trình giao dịch theo đúng thứ tự ( thứ tự đúng như
sau)
a. Khách hàng đặt hàng
b. Kiểm tra hang trong kho
c. Thực hiện thanh toán
d. Gửi đơn hàng cho nhà phân phối
e. Thực hiện giao hàng
8. Trong mô hình giao dịch sau đây, các bước tiến hành như thế nào là đúng?
a. Đặt hàng, thanh toán, lien hệ đối tác, giao hàng
b. Đặt hàng, thanh toán, giao hàng, xử lý hàng trả lại
c. Đặt hàng, thanh toán, gửi đơn hàng, giao hàng
d. Lien hệ đối tác, đặt hàng, thanh toán, giao hàng
9. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào quan trọng nhất đối với sự phát triển TMDT
a. Công nghệ thông tin
b. Nguồn nhân lực
c. Môi trường pháp lý, kinh tế
d. Môi trường chính trị, xã hội
1
Tổng quan về TMDT và các mô hình TMDT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tổng quan về TMDT và các mô hình TMDT - Người đăng: tnc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Tổng quan về TMDT và các mô hình TMDT 9 10 401