Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm bảo trì máy tính cơ bản

Được đăng lên bởi Linh Nguyễn Văn
Số trang: 66 trang   |   Lượt xem: 1760 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu hỏi trắc nghiệm: Cấu trúc và bảo trì máy tính
1 - Mục nào sau đây trong Windows XP dùng để kiểm tra các thiết
bị đã được cài đặt driver hay chưa?
[a]--System Infomation
[b]--Device Manage
[c]--System Configuration Utility
[d]--Registry Editor
2 - Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt
driver tại mục:
[a]--Monitor
[b]--Other Device
[c]--System Devices
[d]--Computer
3 - Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào
sau đây?
[a]--COM
[b]--LPT
[c]--IEEE 1394
[d]--RJ 45
4 - Để thay đổi ngày giờ hệ thống cần chọn mục nào trong CMOS
Setup Utility?
[a]--Standard CMOS
[b]--Advanced Chipset
[c]--Set User Password
[d]--Intergrated Peripherals

5 - Lệnh Create trong chương trình Partition Magic có tác dụng gì?
[a]--Xóa phân vùn
[b]--Tạo mới phân vùng
[c]--Định dạng phân vùng
[d]--Thay đổi kích thước phân vùng
6 - Các thiết lập về cấu hình phần cứng máy tính được lưu trữ tại?
[a]--RAM
[b]--Hard Disk Drive
[c]--CMOS RAM
[d]--Cache
7 - Bạn sẽ làm gì khi máy tính bị khóa bằng mật khẩu CMOS?
[a]--Khởi động bằng Last Know Good Config
[b]--Cài lại Hệ điều hành
[c]--Khởi động bằng Safe Mode
[d]--Clear CMOS
8 - Cổng PS/2 có màu xanh lá được kết nối với thiết bị nào sau đây?
[a]-- Chuột
[b]--Bàn phím
[c]--Scanner
[d]--Modem
9 - Khi khởi động máy tính, loa tín hiệu phát ra tiếng beep dài liên
tục, lỗi do thiết bị nào sau đây?
[a]--Mainboard

[b]--CPU
[c]--VGA Card
[d]--RAM
10 - Công nghệ Dual Channel được ứng dụng cho thiết bị nào sau
đây?
[a]--CPU
[b]--RAM
[c]--Mainboard
[d]--HDD
Question 1 b
Question 2 b
Question 3 a
Question 4 a
Question 5 b
Question 6 c
Question 7 d
Question 8 b
Question 9 d
Question 10 b
---------------------II
1 - Vi xử lý thế hệ Core 2 Duo của Intel được tích hợp bao nhiêu
nhân xử lí?
[a]--1
[b]--2
[c]--3
[d]--4

2 - Màn hình được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau
đây?
[a]--LPT
[b]--VGA
[c]--Firewire
[d]--COM
3 - Tốc độ 1x chuẩn của ổ đĩa CD-ROM thường có giá trị là:
[a]--1024 KBps
[b]--1500 KBps
[c]--150 KBps
[d]--2048 KBps
4 - Máy in phun sử dụng loại mực nào sau đây:
[a]--Mực bột
[b]--Băng mực
[c]--Mực nước
[d]--Không dùng mực
5 - Hệ thống tập tin thường dùng để định dạng đĩa cứng sử dụng Hệ
điều hành Windows?
[a]--FAT, Ext2
[b]--NTFS, Ext3
[c]--NTFS, FAT
[d]--Ext2, Ext3
6 - Lệnh nào sau đây trong MS-DOS dùng để khôi phục bản ghi
khởi động chính (Master Boot Record)?
[a]--Format C:/s

[b]--Fdisk
[c]--Dir
[d]--Fdisk /mbr
7 - Máy Scanner được kết nối với máy tính thông qua cổng nào sau
đây?
[a]--U...
Câu hi trc nghim: Cu trúc và bo trì máy tính
1 - Mục nào sau đây trong Windows XP dùng để kiểm tra các thiết
bị đã được cài đặt driver hay chưa?
[a]--System Infomation
[b]--Device Manage
[c]--System Configuration Utility
[d]--Registry Editor
2 - Trong Device Manager có thể nhận biết các thiết bị chưa cài đặt
driver tại mục:
[a]--Monitor
[b]--Other Device
[c]--System Devices
[d]--Computer
3 - Modem gắn ngoài được kết nối với máy tính thông qua cổng nào
sau đây?
[a]--COM
[b]--LPT
[c]--IEEE 1394
[d]--RJ 45
4 - Để thay đổi ngày giờ hệ thống cần chọn mục nào trong CMOS
Setup Utility?
[a]--Standard CMOS
[b]--Advanced Chipset
[c]--Set User Password
[d]--Intergrated Peripherals
Trắc nghiệm bảo trì máy tính cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm bảo trì máy tính cơ bản - Người đăng: Linh Nguyễn Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
66 Vietnamese
Trắc nghiệm bảo trì máy tính cơ bản 9 10 395