Ktl-icon-tai-lieu

trắc nghiệm nguyên lí hệ điều hành

Được đăng lên bởi Tuyet Arnie
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với phần cứng của máy tính.
Trong việc phân loại mô hình hệ điều hành, loại có nhiều bộ xử lí cùng chia sẻ hệ thống đường truyền, dữ liệu,
đồng hồ, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi thuộc dạng hệ thống xử lí thời gian thực.
Hệ điều hành định nghĩa một đơn vị lưu trữ là tập tin.
Ở hệ điều hành có cấu trúc phân lớp, tập hợp các lời gọi hệ thống được tạo ra bởi lớp kế lớp phần cứng – hạt
nhân.
Lời gọi hệ thống là do hệ điều hành cung cấp dùng để giao tiếp giữa hệ điều hành và tiến trình.
Trong các cấu trúc của hệ điều hành cấu trúc tương thích với mô hình hệ thống phân tán là cấu trúc server –
client.
Tiến trình là một chương trình đang ở trong bộ nhớ.
Tiến trình là một chương trình đang xử lí, sở hữu một không gian địa chỉ, một con trỏ lệnh.

...
Hệ điều hành là chương trình hoạt động giữa người sử dụng với phần cứng của máy tính.
Trong việc phân loại mô hình hệ điều hành, loại có nhiều bộ xử lí cùng chia sẻ hệ thống đường truyền, dữ liệu,
đồng hồ, bộ nhớ, các thiết bị ngoại vi thuộc dạng hệ thống xử lí thời gian thực.
Hệ điều hành định nghĩa một đơn vị lưu trữ là tập tin.
Ở hệ điều hành có cấu trúc phân lớp, tập hợp các lời gọi hệ thống được tạo ra bởi lớp kế lớp phần cứng – hạt
nhân.
Lời gọi hệ thống là do hệ điều hành cung cấp dùng để giao tiếp giữa hệ điều hành và tiến trình.
Trong các cấu trúc của hệ điều hành cấu trúc tương thích với mô hình hệ thống phân tán là cấu trúc server –
client.
Tiến trình là một chương trình đang ở trong bộ nhớ.
Tiến trình là một chương trình đang xử lí, sở hữu một không gian địa chỉ, một con trỏ lệnh.
trắc nghiệm nguyên lí hệ điều hành - Người đăng: Tuyet Arnie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
trắc nghiệm nguyên lí hệ điều hành 9 10 589