Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm PowerPoint

Được đăng lên bởi tranduc00
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Khi thực hiện thao tác chèn một hình ảnh vào slide hiện tại (có Slide Layout là
Blank) của MS-PowerPoint thì hình ảnh được chèn sẽ xuất hiện tại
A. Chính giữa slide hiện tại
B. Vị trí con trỏ chuột
C. Vị trí con trỏ văn bản
D. Một vị trí bất kỳ trên slide
Câu 2: Để định dạng màu nền cho tất cả các slide trong MS-PowerPoint, sau khi chọn
Format  Background  Fill Effects và chọn cách tô màu, sau đó ta phải
A. Kích chuột vào nút lệnh Apply to All
B. Kích chuột vào nút lệnh Preview
C. Kích chuột vào nút lệnh Apply
D. Kích chuột vào nút lệnh Cancel
Câu 3: Trong MS-PowerPoint , để xoá phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ đệm
(Clipboard), ta thực hiện
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X
B. Chọn Edit  Copy
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C
D. Chọn Edit  Paste
Câu 4: Muốn bật hoặc tắt thanh công cụ Drawing trên màn hình PowerPoint, người sử
dụng phải
A. Chọn View -> Toolbar -> Drawing
B. Chọn View -> Drawing
C. Chọn Insert -> Toolbar -> Drawing
D. Chọn Insert -> Drawing
Câu 5: Trong khi thiết kế MS-PowerPoint, ta có thể định dạng hướng của khối văn bản
A. Theo một chiều bất kỳ
B. Theo chiều ngang trang in từ trái qua phải
C. Theo chiều ngang trang in từ phải qua trái
D. Theo chiều ngang trang in
Câu 6: PP cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ
các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người sử dụng phải
A. Chọn View Master -> Slide Master
B. Chọn Fonnat -> Master -> Slide Master
C. Chọn Edit -> Master -> Slide Master
Câu 7: Trên một slide của bài trình diễn có một đoạn văn bản nằm trong Text Box. Muốn chọn
một từ (có từ 2 ký tự trở lên) trong đoạn văn bản đó để tạo siêu liên kết (Hyperlink) ta thực hiện:
A. Đưa con trỏ vào giữa từ đó, kích chuột phải rồi chọn Hyperlink
B. Chọn cả đoạn văn bản, kích chuột phải rồi chọn Hyperlink
C. Chọn Text Box chứa đoạn văn bản có từ đó, kích chuột phải rồi chọn Hyperlink
D. tất cả đều sai.

...
Câu 1: Khi thực hiện thao tác chèn một hình ảnh vào slide hiện tại (có Slide Layout
Blank) của MS-PowerPoint thì hình ảnh được chèn sẽ xuất hiện tại
A. Chính giữa slide hiện tại B. Vị trí con trỏ chuột
C. Vị trí con trỏ văn bản D. Một vị trí bất kỳ trên slide
Câu 2: Để định dạng màu nền cho tất cả các slide trong MS-PowerPoint, sau khi chọn
Format Background Fill Effects và chọn cách tô màu, sau đó ta phải
A. Kích chuột vào nút lệnh Apply to All
B. Kích chuột vào nút lệnh Preview
C. Kích chuột vào nút lệnh Apply
D. Kích chuột vào nút lệnh Cancel
Câu 3: Trong MS-PowerPoint , để xoá phần văn bản được chọn ghi vào bộ nhớ đệm
(Clipboard), ta thực hiện
A. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + X B. Chọn Edit Copy
C. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C D. Chọn Edit Paste
Câu 4: Muốn bật hoặc tắt thanh công cụ Drawing trên màn hình PowerPoint, người sử
dụng phải
A. Chọn View -> Toolbar -> Drawing B. Chọn View -> Drawing
C. Chọn Insert -> Toolbar -> Drawing D. Chọn Insert -> Drawing
Câu 5: Trong khi thiết kế MS-PowerPoint, ta có thể định dạng hướng của khối văn bản
A. Theo một chiều bất kỳ
B. Theo chiều ngang trang in từ trái qua phải
C. Theo chiều ngang trang in từ phải qua trái
D. Theo chiều ngang trang in
Câu 6: PP cho phép người sử dụng thiết kế một slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ
các slide trong bài trình diễn. Để thực hiện điều này, người sử dụng phải
A. Chọn View Master -> Slide Master
B. Chọn Fonnat -> Master -> Slide Master
C. Chọn Edit -> Master -> Slide Master
Câu 7: Trên một slide của bài trình diễn có một đoạn văn bản nằm trong Text Box. Muốn chọn
một từ (có từ 2 ký tự trở lên) trong đoạn văn bản đó để tạo siêu liên kết (Hyperlink) ta thực hiện:
A. Đưa con trỏ vào giữa từ đó, kích chuột phải rồi chọn Hyperlink
B. Chọn cả đoạn văn bản, kích chuột phải rồi chọn Hyperlink
C. Chọn Text Box chứa đoạn văn bản có từ đó, kích chuột phải rồi chọn Hyperlink
D. tất cả đều sai.
Trắc nghiệm PowerPoint - Người đăng: tranduc00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Trắc nghiệm PowerPoint 9 10 857