Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiệm Test IQ

Được đăng lên bởi forforfr100
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 5 lần
IQ TEST (Thời gian: 20 phút. 20 câu hỏi)
Câu 1: (1.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 2: (7.1)
Điền số thích hợp vào ô trống:

Câu 3: (13.11)
Tìm số còn thiếu:

Câu 4: (2.3)
Chọn hình phù hợp trong bốn hình bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 5:(4.1)
Tìm những số còn thiếu trong các ô trống (Lưu ý mỗi câu có một nguyên tắc khác nhau):

Câu 6: (23.1)
Tìm số còn thiếu:

Câu 7: (21.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên dưới để điền vào chỗ trống:

Câu 8: (3.5)
Tìm số còn thiếu:

Câu 9: (6.1)
Điền số thích hợp vào những ô còn trống:

Câu 10: (24.3)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 11: (8.8)
Điền số phù hợp để thay thế dấu hỏi:

Câu 12: (14.10)
Tìm số còn thiếu:

Câu 13: (16.3)
Hình nào thừa trong những hình dưới đây:

Câu 14:(5.8)
Tìm số còn thiếu trong ô trống:

Câu 15: (1.6)
Tìm những số phù hợp để thay vào dấu hỏi dưới dây:

Câu 16: (14.4)
Chọn hình phù hợp bên dưới để điền vào chỗ thiếu trong chuỗi hình:

Câu 17: (21.6)
Tìm những số còn thiếu trong ô trống (Lưu ý các câu có nguyên tắc giống nhau):

Câu 18: (3.7)
Điền số thích hợp vào ô còn trống:

Câu 19: (27.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:

Câu 20: (7.7)
Điền số thích hợp vào ô trống:

...
IQ TEST (Thời gian: 20 phút. 20 câu hỏi)
Câu 1: (1.1)
Chọn hình phù hợp trong sáu hình bên để điền vào ô trống:
Câu 2: (7.1)
Điền số thích hợp vào ô trống:
Câu 3: (13.11)
Tìm số còn thiếu:
Trắc nghiệm Test IQ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trắc nghiệm Test IQ - Người đăng: forforfr100
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Trắc nghiệm Test IQ 9 10 932