Ktl-icon-tai-lieu

Trắc nghiêm Windows

Được đăng lên bởi tranduc00
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng về chức năng của hệ điều hành:
A. Tổ chức quản lí và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính
B. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet
C. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính
D. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác
Câu 2: Trong Windows, những ký tự không được sử dung để đặt tên cho thư mục và tập tin là:
A. Dấu B. Dấu hai chấm (:)
C. Ký tự trống (space)
D. Ký tự từ A Z
Câu 3: Công dụng tổ hợp phím ALT + F4
A. Tạo một tài liệu mới
B. Mở một tài liệu có sẵn
C. Đóng (Thoát) chương trình đang hoạt động trên HĐH Windows
D. Chuyển qua một cửa sổ mới.
Câu 4: Để sắp xếp lại tất cả các đối tượng (Folder và tập tin) trong cùng một thư mục theo từng
loại chương trình ta chọn lệnh nào sau đây trong Windows Explorer :
A. Bấm chọn lệnh View  Arrange Icons  By size
B. Bấm chọn lệnh View  Arrange Icons  By Date
C. Bấm chọn lệnh View  Arrange Icons  By Type
D. Bấm chọn lệnh View  Arrange Icons  By Name
Câu 5: Trong Windows để thay đổi ngày giờ hệ thống ta thực hiện:
A. StartProgramsAccessoreisDate and Time
B. StartSettingsControl PanelDate and Time
C. StartProgramsControl PanelDate and Time
D. Start ProgramsDate and Time
Câu 6: Các ký hiệu nào sau đây không phải là đơn vị đo lượng thông tin
A. KB
B. MB
C. Byte
D. BP
Câu 7: Trong thẻ View của hộp thoại Folder Option.Mục nào sau đây cho phép thay đổi cách thể
hiện đường dẫn thư mục trên thanh địa chỉ của cửa sổ:
A. Mục Hide protected operating system file.
B. Mục Show hidden files and folders.
C. Mục Show My Document on Desktop
D. Mục Display the full path in the address bar.
Câu 8:
Một số thiết bị nhập của máy tính là:
a. bàn phím, chuột, máy in
c. màn hình, loa, băng từ
b. bàn phím, chuột, máy quét
d. màn hình, đĩa từ, loa
Câu 9:
Trong windows Exploer, tổ hợp phím nào sau đâu có tác dụng cắt file hoặc folder đang chọn:
a. ctrl +K
b. ctrl +X
c. ctrl + V
d. ctrl + C
Câu 10:
Trong windows, để đóng cửa sổ đang hoạt động:
a. nhấn Alt +F4
c.Nhấn nút Close bên phải thanh tiêu đề
b. Nhấn chuột phải trên thanh tiêu đề chọn Close
d. Tất cả đều đúng
Câu 11:
Trong Windows Exploer, tổ hợp phím Ctrl +Z dùng để
a. Khôi phục lại trạng thái trước khi ra lệnh
c. Khôi phục lại toàn bộ dữ liệu bị mất
b. Khôi phục file vừa xóa
d. Khôi phục lại đoạn văn bản vừa xóa
Câu 12:
Trong Windows Exploer, làm tươi tất cả các tập tin, thư mục vừa ta thực hiên:
a. Nhấn phải chuột, Arrange Icon By
c. Refesh

b. Nhấn chuột phải, refesh
d. Tất cả đều đúng
Câu...
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây không đúng về chức năng của hệ điều hành:
A. Tổ chức quản lí và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính
B. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet
C. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính
D. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác
Câu 2: Trong Windows, những ký tự không được sử dung để đặt tên cho thư mục và tập tin là:
A. Dấu - B. Dấu hai chấm (:)
C. Ký tự trống (space) D. Ký tự từ A Z
Câu 3: Công dụng tổ hợp phím ALT + F4
A. Tạo một tài liệu mới B. Mở một tài liệu có sẵn
C. Đóng (Thoát) chương trình đang hoạt động trên HĐH Windows
D. Chuyển qua một cửa sổ mới.
Câu 4: Để sắp xếp lại tất cả các đối tượng (Folder tập tin) trong cùng một thư mục theo từng
loại chương trình ta chọn lệnh nào sau đây trong Windows Explorer :
A. Bấm chọn lệnh View Arrange Icons By size
B. Bấm chọn lệnh View Arrange Icons By Date
C. Bấm chọn lệnh View Arrange Icons By Type
D. Bấm chọn lệnh View Arrange Icons By Name
Câu 5: Trong Windows để thay đổi ngày giờ hệ thống ta thực hiện:
A. StartProgramsAccessoreisDate and Time
B. StartSettingsControl PanelDate and Time
C. StartProgramsControl PanelDate and Time
D. Start ProgramsDate and Time
Câu 6: Các ký hiệu nào sau đây không phải là đơn vị đo lượng thông tin
A. KB B. MB C. Byte D. BP
Câu 7: Trong thẻ View của hộp thoại Folder Option.Mục nào sau đây cho phép thay đổi cách thể
hiện đường dẫn thư mục trên thanh địa chỉ của cửa sổ:
A. Mục Hide protected operating system file.
B. Mục Show hidden files and folders.
C. Mục Show My Document on Desktop
D. Mục Display the full path in the address bar.
Câu 8:
Một số thiết bị nhập của máy tính là:
a. bàn phím, chuột, máy in c. màn hình, loa, băng từ
b. bàn phím, chuột, máy quét d. màn hình, đĩa từ, loa
Câu 9:
Trong windows Exploer, tổ hợp phím nào sau đâu có tác dụng cắt file hoặc folder đang chọn:
a. ctrl +K b. ctrl +X c. ctrl + V d. ctrl + C
Câu 10:
Trong windows, để đóng cửa sổ đang hoạt động:
a. nhấn Alt +F4 c.Nhấn nút Close bên phải thanh tiêu đề
b. Nhấn chuột phải trên thanh tiêu đề chọn Close d. Tất cả đều đúng
Câu 11:
Trong Windows Exploer, tổ hợp phím Ctrl +Z dùng để
a. Khôi phục lại trạng thái trước khi ra lệnh c. Khôi phục lại toàn bộ dữ liệu bị mất
b. Khôi phục file vừa xóa d. Khôi phục lại đoạn văn bản vừa xóa
Câu 12:
Trong Windows Exploer, làm tươi tất cả các tập tin, thư mục vừa ta thực hiên:
a. Nhấn phải chuột, Arrange Icon By c. Refesh
Trắc nghiêm Windows - Trang 2
Trắc nghiêm Windows - Người đăng: tranduc00
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Trắc nghiêm Windows 9 10 133