Ktl-icon-tai-lieu

Trí tuệ nhân tạo Tìm kiêm đối kháng – Trò chơi

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Tìm kiếm ñối kháng – Trò chơi

Nội dung trình bày
2

Trò chơi
Trò chơi ñối kháng và tìm kiếm
Thuật toán MINIMAX
Tỉa nhánh α-β
Hàm lượng giá, Tìm kiếm cắt nhánh

Trò chơi
3

Là một trong những ñặc tính ñược xem là
“thông minh” của con người
“F1” của AI
ðã dành ñược những thành tựu ñáng kể
Ở ñây ta xem xét các dạng trò chơi trí tuệ, ñối
kháng (board game)

Trò chơi
4

Cờ vua
1997, DeepBlue ñánh bại Gary Kasparov trong
một trận ñấu 6 ván
Bí quyết:
Tìm kiếm vét cạn với ñộ sâu cao nhất có thể
Tính ñược 200.000.000 nước ñi mỗi giây so với 2 của
Kasparov
(99.99% nước ñi ñược xem là ngu ngốc)
Hàm lượng giá cực kỳ phức tạp

Trò chơi (tt)
5

Một số khác: …
Cờ vây (GO): vẫn chưa có chương trình hiệu
quả (do ñộ phân nhánh quá lớn, b> 300)

ðiều cần nắm
28

Các thành phần trò chơi, MIN, MAX
Thuật toán MINIMAX, thuật toán α-β
ðánh giá của các thuật toán
Hàm lượng giá

Thắc mắc
29

...
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Tìm kiếm ñối kháng – Trò chơi
Trí tuệ nhân tạo Tìm kiêm đối kháng – Trò chơi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trí tuệ nhân tạo Tìm kiêm đối kháng – Trò chơi - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trí tuệ nhân tạo Tìm kiêm đối kháng – Trò chơi 9 10 96