Ktl-icon-tai-lieu

Triển khai load balancing

Được đăng lên bởi Tung le Thanh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1646 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRIỂN KHAI LOAD BALANCING VÀ FAILOVER
CHO NHIỀU LINE ADSL BẰNG KERIO
WINROUTE FIREWALL
I. Giới thiệu
Với nhu cầu kết nối Internet hiện nay, nếu trong hệ thống mạng của chúng ta chỉ có 1
đường truyền ADSL thì tốc độ truy cập internet có thể bị chậm do đường truyền bị
quá tải, hoặc tại 1 thời điểm không thể truy cập internet vì đường truyền đang bị mất
tin hiệu.
Để giải quyết được các vấn đề nêu trên, trong 1 hệ thống mạng lớn ta cần có nhiều
đường truyền ADSL để cân bằng tải (Loadbalancing) và hỗ trợ khả năng chịu lỗi
(Failover) cho các kết nối Internet
Để cấu hình Loadbalancing và Failover cho nhiều đường truyền Internet ta có rất
nhiều giải pháp như: DrayTek Vigor, Pfsense, MS ISA Server, Kerio WinRoute
Firewall…
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách cấu hình Loadbalancing
và Failover cho nhiều đường truyền Internet trên Kerio WinRoute Firewall 6.5
Ưu điểm của Kerio Winroute Firewall 6.5:
- Giá license không cao, tham khảo 
- Đơn giản cài đặt và cấu hình
- Hỗ trợ đầy đủ các tính năng bảo mật: AntiVirus, Traffic Policy, Content Filtering…
Bài lab bao gồm các bước:
1. Cài đặt Kerio Winroute
2. Cấu hình Loadbalancing và Failover trên Kerio Winroute
3. Cấu hình Traffic Rule
4. Kiểm tra Loadbalancing và Failover
II. Mô hình

III. Chuẩn bị
Mô hình bài lab bao gồm:
- 1 máy Server (hệ điều hành bất kỳ): có 3 NIC
- 1 máy Client (hệ điều hành bất kỳ)
- 2 đường truyền ADSL
- 2 ADSL router đã cấu hình hoàn chỉnh

Cấu hình TCP/IP cho các máy và ADSL router như trong bảng:

IV. Thực hiện
1. Cài đặt Kerio Winroute
- Tại máy Server, download Kerio Winroute Firewall 6.5
- Chạy file cài đặt: kerio-kwf-whql-6.5.0-4794-win32.exe. Hộp thoại Choose Setup
Language chọn English (United States), chọn OK

- Hộp thoại Welcome to the InstallShield Wizard for Kerio WinRoute Firewall 6.5.0,
chọn Next

- Hộp thoại License Agreement, chọn I accept the term in the license agreement, chọn
Next

- Hộp thoại Setup Type, chọn Complete, chọn Next

- Hộp thoại Destination Folder, chọn Next

- Trong hộp thoại Administrative Account, giữ nguyên Username là Admin, nhập
123456 vào ô Password và Confirm Password, chọn Next

- Hộp thoại Remote Access, chọn Next

- Hộp thoại Ready to Install the Program, chọn Install

- Hộp thoại InstallShield Wizard Completed, chọn Finish

- Khởi động lại máy sau khi cài đặt thành công
2. Cấu hình Loadbalancing và Failover trên Kerio WinRoute
- Tại máy Server, logon MSOPENLAB\Administrator, mở Administra...
TRIỂN KHAI LOAD BALANCING VÀ FAILOVER
CHO NHIỀU LINE ADSL BẰNG KERIO
WINROUTE FIREWALL
I. Giới thiệu
Với nhu cầu kết nối Internet hiện nay, nếu trong hệ thống mạng của chúng ta chỉ có 1
đường truyền ADSL thì tốc độ truy cập internet có thể bị chậm do đường truyền bị
quá tải, hoặc tại 1 thời điểm không thể truy cập internet vì đường truyền đang bị mất
tin hiệu.
Để giải quyết được các vấn đề nêu trên, trong 1 hệ thống mạng lớn ta cần có nhiều
đường truyền ADSL để cân bằng tải (Loadbalancing) và hỗ trợ khả năng chịu lỗi
(Failover) cho các kết nối Internet
Để cấu hình Loadbalancing và Failover cho nhiều đường truyền Internet ta có rất
nhiều giải pháp như: DrayTek Vigor, Pfsense, MS ISA Server, Kerio WinRoute
Firewall…
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách cấu hình Loadbalancing
và Failover cho nhiều đường truyền Internet trên Kerio WinRoute Firewall 6.5
Ưu điểm của Kerio Winroute Firewall 6.5:
- Giá license không cao, tham khảo http://www.kerio.com/kwf_price.html
- Đơn giản cài đặt và cấu hình
- Hỗ trợ đầy đủ các tính năng bảo mật: AntiVirus, Traffic Policy, Content Filtering…
Bài lab bao gồm các bước:
1. Cài đặt Kerio Winroute
2. Cấu hình Loadbalancing và Failover trên Kerio Winroute
3. Cấu hình Traffic Rule
4. Kiểm tra Loadbalancing và Failover
II. Mô hình
III. Chuẩn bị
Mô hình bài lab bao gồm:
- 1 máy Server (hệ điều hành bất kỳ): có 3 NIC
- 1 máy Client (hệ điều hành bất kỳ)
- 2 đường truyền ADSL
- 2 ADSL router đã cấu hình hoàn chỉnh
Triển khai load balancing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triển khai load balancing - Người đăng: Tung le Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Triển khai load balancing 9 10 16