Ktl-icon-tai-lieu

triển khai một hệ thống thông tin quang và thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng

Được đăng lên bởi vanbinh_bt
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1944 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Học Phần Thực Hành Viễn Thông

GVHD: Trần Thị Trà Vinh

LỜI MỞ ĐẦU
Cáp quang đang trở thành phương tiện truyền dẫn hết sức hiệu quả trong các
mạng thông tin. Do các ưu điểm của nó hơn hẳn các phương tiện truyền dẫn khác, nó
đóng vai trò đa năng truyền dẫn dịch vụ viễn thông có chất lượng cao, đồng bộ và hiện
đại như truyền số liệu phục vụ hội nghị truyền hình, truy nhập dữ liệu từ xa...
Cáp quang đã dần dần thay thế các đôi dây dẫn kim loại: cồng kềnh và tốt kém.
Bằng nhiều phương pháp chôn dưới đất, treo và mắc theo các cột điện lực xâm nhập
đến từng gia đình, đến từng thôn, xã, phố, phường... Nó sẽ xuyên trái đất vượt đại
dương kết nối vào mạng thông tin quốc tế, truyền dẫn đa dịch vụ viễn thông phục vụ
cho loài người hội nhập trên con đường phát triển kinh tế thương mại, nghiên cứu
khoa học, giáo dục, văn hoá, đời sống và phục vụ mọi yêu cầu cho con người trong
thời đại thông tin hện nay và là yếu tố chủ yếu cho sự phát triển kỹ thuật ở thế kỷ này.
Trong phạm vi bài tập lớn này em sẽ đi sâu tìm hiểu các bước triển khai một hệ
thống thông tin quang và thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành
Sơn – Đà Nẵng. Bài tập lớn này gồm hai phần như sau:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống ghép kênh theo bước sóng wdm
Chương 2: Các bước triển khai thiết kế một hệ thống thông tin quang.
Chương 3: Thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành Sơn –
Đà Nẵng.
Mục đích của bài tập lớn là nêu bật được những điều quan trọng nhất trong một
hệ thống thông tin quang, những yếu tố cần thiết để thiết kế một hệ thống thông tin
quang và thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.
Tuy nhiên, để có được một kiến thức sâu rộng hơn về công nghệ truyền dẫn này phải
có thời gian nghiên cứu và sự tích luỹ kiến thức hơn nữa. Bài tập lớn này được thực
hiện trong khoảng thời gian ngắn, do đó không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Em
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo cũng như các bạn có
quan tâm để hoàn thiện kiến thức về bài tập lớn này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin Ứng.
Trong đó, đặc biệt là Cô Trần Thị Trà Vinh đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ nhóm
em hoàn thành bài tiểu luận này.

SVTH: Nguyễn Văn Bình

Trang 1

Học Phần Thực Hành Viễn Thông

GVHD: Trần Thị Trà Vinh

DANH MỤC VIẾT TẮT
APD
AS
ATM
BGP
DVA
DWDM
EDFA

Avalanche Photodiode
Autonomous System
Asynchronous Transfer Mode
Code Division Multiplexing
Distance Vector Algorithm
Dense WDM
Erbium Doped Fiber Amplifier...
Học Phần Thực Hành Viễn Thông GVHD: Trần Thị Trà Vinh
LỜI MỞ ĐẦU
Cáp quang đang trở thành phương tiện truyền dẫn hết sức hiệu quả trong các
mạng thông tin. Do các ưu điểm của hơn hẳnc phương tiện truyền dẫn khác,
đóng vai trò đa năng truyền dẫn dịch vụ viễn thông có chất lượng cao, đồng bộ và hiện
đại như truyền số liệu phục vụ hội nghị truyền hình, truy nhập dữ liệu từ xa...
Cáp quang đã dần dần thay thế c đôi dây dẫn kim loại: cồng kềnh tốt kém.
Bằng nhiều phương pp chôn dưới đất, treo mắc theo các cột điện lực xâm nhập
đến từng gia đình, đến từng thôn, xã, phố, pờng... sẽ xuyên trái đt vượt đại
dương kết nối vào mạng thông tin quốc tế, truyền dẫn đa dịch vụ viễn thông phục vụ
cho loài người hội nhập trên con đường phát triển kinh tế thương mại, nghiên cứu
khoa học, go dục, văn hoá, đời sống phục vụ mọi yêu cầu cho con người trong
thời đại thông tin hện nay và là yếu tố chủ yếu cho sự phát triển kỹ thuật ở thế kỷ này.
Trong phạm vi i tập lớn này em sẽ đi sâu tìm hiểu các ớc triển khai một h
thống thông tin quang và thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành
Sơn – Đà Nẵng. Bài tập lớn này gồm hai phần như sau:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống ghép kênh theo bước sóng wdm
Chương 2: Các bước triển khai thiết kế một hệ thống thông tin quang.
Chương 3: Thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ nh Sơn
Đà Nẵng.
Mục đích của bài tập lớn nêu bật được những điều quan trọng nhất trong một
hệ thống thông tin quang, những yếu tố cần thiết để thiết kế một hệ thống thông tin
quang và thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng.
Tuy nhiên, để được một kiến thức sâu rộng hơn về công nghệ truyền dẫn này phải
thời gian nghiên cứu và sự tích luỹ kiến thức hơn nữa. Bài tập lớn này được thực
hiện trong khoảng thời gian ngắn, do đó không tránh khỏi những hạn chế thiếu sót. Em
rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các thầy giáo cũng như các bạn
quan tâm để hoàn thiện kiến thức về bài tập lớn này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy trong khoa Công Nghệ Thông Tin Ứng.
Trong đó, đặc biệt Cô Trần Thị T Vinh đã nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ nhóm
em hoàn thành bài tiểu luận này.
SVTH: Nguyễn Văn Bình Trang 1
triển khai một hệ thống thông tin quang và thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
triển khai một hệ thống thông tin quang và thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng - Người đăng: vanbinh_bt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
triển khai một hệ thống thông tin quang và thiết kế hệ thống thông tin quang WDM cho quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng 9 10 264