Ktl-icon-tai-lieu

Triển khai, quản trị, duy trì và nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Triển khai, quản trị, duy trì & nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian thực hiện, đề tài nghên cứu” Triển khai, quản trị, duy trì
& nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp” đã phần nào hoàn thành. Ngoài
sự cố gắng của bản thân em còn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô,
bạn bè, các anh, chị nơi em thực tập.

Trước hết em xin cảm ơn các thầy cô giáo bộ môn công nghệ thông tin
trường đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp đỡ em trong quá trình học tập. Đặc
biệt là Giảng viên, PGS – TS Đặng Minh Ất đã tận tình giúp đỡ em trong
suốt quá trình thực hiện đề tài.

Xin cảm ơn ban giám đốc cùng các anh chị em làm việc tại công ty Vinapay
đã tạo điều kiện cho em được thực tập và học hỏi các kinh nghiệm để hoàn
thành đề tài này.

Em xin chân thành cảm ơn!

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Triển khai, quản trị, duy trì & nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp

Mục lục
Giới thiệu
Chương I : Triển khai hệ thống mạng

1. Các khái niệm cơ bản
1.1 Định nghĩa một mạng máy tính cơ bản
1.2 Các thành phần của mạng(Network Component)
1.3 Các loại mạng máy tính
1.4 Hệ thống domain quản lí mạng LAN- Local Area Network
2. Cơ sở lí thuyết
2.1 Dịch vụ DNS
2.2 Windows Internet Name Service
2.3 Dịch vụ DHCP
2.4 Active Directory
3. Hiện trạng hệ thống
4. Các công việc triển khai & kết quả
4.1 Các yêu cầu cấu trúc mạng mới
4.2 Công việc triển khai vào mạng công ty
Chương II: Quản lí và duy trì hệ thống mạng
1. Các khái niệm cơ bản
1.1 Một số khái niệm về kiến trúc Administrators
1.2 Khái niệm về backup và restore
2. Cơ sở lí thuyết
2.1 Thực hiện duy trì bảo mật Domain Controller và Active
Directoryministrative Workstation

2

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Triển khai, quản trị, duy trì & nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp
2.2 Thiết lập chiến lược sao lưu và khôi phục domain controller
2.3 Quản lý tài khoản Backup Operators
3. Hiện trạng hệ thống
4. Công việc triển khai và kết quả
4.1 Cấu hình backup cho domain
4.2 Quản trị hệ thống Active Directory
Chương III: Nâng cấp hệ thống với ISA Firewall 2004
1. Các khái niệm cơ bản
Các khái niệm cơ bản về ISA 2004
2. Cơ sở lí thuyết
2.1 Các Network Templates
2.2 Các cấu hình Network template
2.3 Cấu hình ISA Server 2004 SecureNat, FireWall và Web Proxy
Clients
2.4 Cấu hình các chính sách tr...
Triển khai, quản trị, duy trì & nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp
1
LỜI CẢM ƠN
Sau một thi gian thực hiện, đề i nghên cứuTriển khai, quản trị, duy trì
& nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp” đã phần nào hn thành. Ngoài
sự cố gắng ca bản thân em n nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình tthầy cô,
bạn bè, các anh, chị nơi em thực tập.
Trước hết em xin cảm ơn các thy giáo bộ môn công nghệ thông tin
trường đại học Kinh tế Quốc dân đã giúp đem trong quá trình học tập. Đặc
biệt là Giảng viên, PGS TS Đặng Minh Ất đã tận tình giúp đỡ em trong
suốt quá trình thực hiện đề tài.
Xin cảm ơn ban giám đốc cùng các anh chị em làm việc tại công ty Vinapay
đã tạo điều kiện cho em được thực tập và học hi các kinh nghim để hn
thành đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Triển khai, quản trị, duy trì và nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Triển khai, quản trị, duy trì và nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Triển khai, quản trị, duy trì và nâng cấp hệ thống mạng doanh nghiệp 9 10 737