Ktl-icon-tai-lieu

trình chiếu trên latex

Được đăng lên bởi phamvietson2004
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 4711 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw
Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw
Câu hỏi thường gặp

Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw
Slide show file PDF tiếng Việt-unicode
DNQVN - 

Ngày 28 tháng 3 năm 2013

1/7

DNQVN - 

Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw Slide show file

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw
Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw
Câu hỏi thường gặp

Mục lục

1

2

Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw

3

2/7

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw

Câu hỏi thường gặp

DNQVN - 

Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw Slide show file

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw
Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw
Câu hỏi thường gặp

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw

Khi làm trình chiếu văn bản LaTeX với beamer (theo mình nghĩ) sẽ
nhanh hơn nhiều so với làm trình chiếu với powerpoint.

3/7

DNQVN - 

Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw Slide show file

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw
Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw
Câu hỏi thường gặp

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw

Khi làm trình chiếu văn bản LaTeX với beamer (theo mình nghĩ) sẽ
nhanh hơn nhiều so với làm trình chiếu với powerpoint.
Ở đây mình xài bộ công cụ soạn thảo LaTeX là MiKTeX 2.9 và
Texmaker 3.0, gói beamer theme Warsaw (hỗ trợ làm trình chiếu)
nhìn khá đẹp mắt, gói biên dịch tiếng Việt vntex, cùng bộ gõ tiếng
Việt theo mã unicode là bộ gõ Unikey.

3/7

DNQVN - 

Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw Slide show file

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw
Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw
Câu hỏi thường gặp

Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw

• Cắm mạng internet.

4/7

DNQVN - 

Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw Slide show file

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw
Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw
Câu hỏi thường gặp

Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw

• Cắm mạng internet.
• Chạy Texmaker từ màn hình desktop.

4/7

DNQVN - 

Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw Slide show file

Vài nét về trình chiếu LaTeX và beamer theme Warsaw
Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw
Câu hỏi thường gặp

Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw

• Cắm mạng internet.
• Chạy Texmaker từ màn hình desktop.
• Tại c...
Vài nét về trình chiếu LaTeX beamer theme Warsaw
Cách nạp (cài đặt) gói beamer theme Warsaw
Câu hỏi thường gặp
Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw
Slide show file PDF tiếng Việt-unicode
DNQVN - http://dnqvn.com
Ngày 28 tháng 3 năm 2013
1 / 7 DNQVN - http://dnqvn.com Trình chiếu LaTeX với beamer gói theme Warsaw Slide show file PDF tiếng Việt-unicode
trình chiếu trên latex - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
trình chiếu trên latex - Người đăng: phamvietson2004
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
trình chiếu trên latex 9 10 84