Ktl-icon-tai-lieu

Trình chiếu với LaTeX - Beamer Class

Được đăng lên bởi nhan-le
Số trang: 213 trang   |   Lượt xem: 15562 lần   |   Lượt tải: 29 lần
A
Trình chiếu với LTEX

Beamer Class
DongPhD
A
DongPhD LTEX Userguide Series
Available at: http://dongphd.blogspot.com

Ngày 12 tháng 1 năm 2009

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

Mục lục
1

Giới thiệu
Tổng quan về Beamer
Cách cài đặt
Beamer và Toán học

DongPhD

A
Trình chiếu với L TEX

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

Mục lục
1

Giới thiệu
Tổng quan về Beamer
Cách cài đặt
Beamer và Toán học

2

Slideshow
Các mã lệnh cơ bản
Layout

DongPhD

A
Trình chiếu với L TEX

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

Mục lục
1

Giới thiệu
Tổng quan về Beamer
Cách cài đặt
Beamer và Toán học

2

Slideshow
Các mã lệnh cơ bản
Layout

3

Vẻ đẹp của Beamer
Các hiệu ứng
Phim ảnh

DongPhD

A
Trình chiếu với L TEX

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

Mục lục
1

Giới thiệu
Tổng quan về Beamer
Cách cài đặt
Beamer và Toán học

2

Slideshow
Các mã lệnh cơ bản
Layout

3

Vẻ đẹp của Beamer
Các hiệu ứng
Phim ảnh

4

A
LTEXBeamer vẫn bí ẩn
Chia cột và. . .
Gói pgf

DongPhD

A
Trình chiếu với L TEX

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Khẳng định 1
A
Tôi KHÔNG phải là một chuyên gia về LTEX

Tôi KHÔNG phải là một chuyên gia về Beamer

Khẳng định 2
Phần này được thiết kế để giới thiệu với các bạn về trình chiếu
A
trong LTEX
. . . và các đặc trưng chính của gói lệnh Beamer

DongPhD

A
Trình chiếu với L TEX

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Lịch sử của Beamer

Xin trích dẫn lời của tác giả:
“I originally created Beamer mainly in my spare time as
a small private collection of macros to make using the
seminar class easier. The first full version was for my
PhD defense presentation in February 2003. A month
later, I put the package on CTAN at the request of some
colleagues. After that, things somehow got out of hand.”
-Till Tantau.

DongPhD

A
Trình chiếu với L TEX

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Beamer là gì?

Một gói lệnh của LaTex để tạo ra sự trình chiếu như kiểu
’powerpoint’ .

DongPhD

A
Trình chiếu với L TEX

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Beamer là gì?

Một gói lệnh của LaTex để tạo ra sự trình chiếu như kiểu
’powerpoint’ .
Sản phẩm của Till Tantau.

DongPhD

A
Trình chiếu với L TEX

Giới thiệu

Slideshow

Vẻ đẹp của Beamer

A
L TEXBeamer vẫn bí ẩn

Beamer là gì?

Một gói lệnh của LaTex để tạo ra sự trình chiếu như kiể...
Trình chiếu với L
A
T
E
X
Beamer Class
DongPhD
DongPhD L
A
T
E
X Userguide Series
Available at: http://dongphd.blogspot.com
Ngày 12 tháng 1 năm 2009
Trình chiếu với LaTeX - Beamer Class - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình chiếu với LaTeX - Beamer Class - Người đăng: nhan-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
213 Vietnamese
Trình chiếu với LaTeX - Beamer Class 9 10 593