Ktl-icon-tai-lieu

Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint 2007 (Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright)

Được đăng lên bởi cuongglai@gmail.com
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 3149 lần   |   Lượt tải: 15 lần
 

 
Trình diễn báo cáo bằng
PowerPoint 2007

Trần Thanh Phong 
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 

27/08/2008 

Mục lục
Lời nói đầu
Chương 1. Giới thiệu PowerPoint 2007 ........................................................................................ 1
1. Các điểm mới trong PowerPoint 2007...................................................................................... 1
Các Tab và Ribbon ................................................................................................................... 1
Thực đơn Office ........................................................................................................................ 2
Các kiểu mẫu cho hình ảnh (Graphics) và văn bản (Text) ....................................................... 2
Nhiều lựa chọn vẽ hình và định dạng hơn ................................................................................ 3
Nhiều tùy chọn định dạng văn bản ........................................................................................... 3
Màu sắc (Color), kiểu chữ (Font), và các mẫu hiệu ứng (Effect Themes) ............................... 4
SmartArt.................................................................................................................................... 4
Công cụ vẽ đồ thị tốt hơn .......................................................................................................... 5
Tùy biến các mẫu slide ............................................................................................................. 5
2. Tìm hiểu các thành phần trên cửa sổ chương trình Microsoft PowerPoint .............................. 6
3. Thay đổi kiểu hiển thị trong cửa sổ chương trình..................................................................... 7
4. Phóng to/ thu nhỏ...................................................................................................................... 9
5. Một số tùy chọn và tính năng hữu dụng ................................................................................. 10
Thanh thước ngang và dọc (Ruler) ......................................................................................... 10
Các đường lưới (Gridlines) ..................................................................................................... 11
Đường trợ giúp (Guides) ......................................................................................................... 12
Chế độ hiển thị màu sắc (Color/ Greyscale/ Pure Black and Whi...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint 2007 (Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright) - Người đăng: cuongglai@gmail.com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Trình diễn báo cáo bằng PowerPoint 2007 (Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright) 9 10 324