Ktl-icon-tai-lieu

Trộn thư trong word 2010

Được đăng lên bởi saomai-vu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRỘN THƯ TRONG WORD 2010 (2007-tương tự)
Uncategorized
by Hongtran_ttv

Share on facebookShare on twitterShare on diggShare on deliciousShare on emailMore Sharing Services
Hãy tưởng tượng xem bạn cần gửi hàng ngàn thư mời cho các phụ huynh học sinh để đến họp phụ huynh,
nếu bạn gõ thủ công từng người, từng người một, bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm việc đó? Tôi dám
chắc rằng bạn sẽ cần ít nhất là 2 ngày lao động để hoàn thành việc gõ 1000 tên phụ huynh cho 1000 học
sinh khác nhau.
Do vậy, sử dụng được công cụ cách trộn thư trong word 2010 sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng trăm giờ làm
việc thay vì làm thủ công như trước đây. Ngoài ra có thể áp dụng với các văn bản như: gửi bảng lương
hàng tháng, thông báo mời họp, thư cảm ơn….
Để làm được điều đó Tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÍ TUỆ VIỆT sẽ hướng dẫn chi
tiết các bước thực hiện:
Để có thể hoàn thành quy trình trộn thư bạn cần phải có 02 file tài liệu sau:
- Văn bản gốc: Nội dung văn bản đã được soạn thảo sẵn và bỏ trống các thông tin cần điền
Ví dụ: thư mời, thư cảm ơn, giấy báo trúng tuyển, không trúng tuyển, thư mời phỏng vấn, thư báo thầu….bỏ
trống tên người nhận, đơn vị nhận, địa chỉ, điện thoại, ngày tháng năm sinh….
– Dữ liệu gốc: Thông tin dữ liệu cho mỗi cá nhân, mỗi đơn vị để điền vào các ô trống trong văn bản đã
được soạn sẵn, và dữ liệu gốc này thường được trình bày dưới dạng bảng biểu đơn giản như Table, Sheet
của Excel.

Cách trộn thư trong word 2010 tuân theo các bước sau:
Bước 1: Ở đây, mình soạn file Văn bản gốc trên Word như sau, từ đó bạn có thể tạo cho mình file văn bản
theo ý muốn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

THƯ MỜI
Kính gửi Ông/bà:
Phụ huynh em:

Học sinh lớp 8/4

Đến tại phòng A1 để tham gia buổi họp phụ huynh tổng kết học kỳ I vào lúc 07h ngày 25 tháng 11 năm
2014.
Rất mong quý Ông/bà đến đúng giờ.
Trân trọng!
Gò vấp, ngày 28 tháng 12 năm 2014
Hiệu trưởng

(Đã ký )
Nguyễn Trọng Hiếu

Bước 2: Và Dữ liệu gốc mình làm trên file Excel và được lưu ở Desktop với tên là “tronthu.xlsx”

Bước 3: Mở Văn bản gốc trong Word
Kích vào thẻ Mailings, chọn Start Mail Merge rồi chọn chức năng Step by Step Mail Merge Wizard…

Bước 4: Chọn Letters và nhấn Next.

Bước 5: Chọn Use the current document và chọ Next

Bước 6: Chọn Use an existing list chọn Browse

Bước 7: Chọn va mở file danh sách excel đã lưu (Ở đây file Excel của mình là “tronthu”) và chọn Sheet bạn
làm (của mình là Sheet1)

OK xuất hiện bảng dữ liệu:

Ở hộp thoại Mail Merge Recipents, ta c...
TRỘN THƯ TRONG WORD 2010 (2007-tương tự)
Uncategorized
by Hongtran_ttv
Share on facebook Share on twitter Share on digg Share on delicious Share on email More Sharing Services
Hãy tưởng tượng xem bạn cần gửi hàng ngàn thư mời cho các phụ huynh học sinh để đến họp phụ huynh,
nếu bạn gõ thủ công từng người, từng người một, bạn sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm việc đó? Tôi dám
chắc rằng bạn sẽ cần ít nhất là 2 ngày lao động để hoàn thành việc gõ 1000 tên phụ huynh cho 1000 học
sinh khác nhau.
Do vậy, sử dụng được công cụ cách trộn thư trong word 2010 sẽ giúp bạn tiết kiệm hàng trăm giờ làm
việc thay vì làm thủ công như trước đây. Ngoài ra có thể áp dụng với các văn bản như: gửi bảng lương
hàng tháng, thông báo mời họp, thư cảm ơn….
Để làm được điều đó Tại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG TRÍ TUỆ VIỆT sẽ hướng dẫn chi
tiết các bước thực hiện:
Để có thể hoàn thành quy trình trộn thư bạn cần phải có 02 file tài liệu sau:
- Văn bản gốc: Nội dung văn bản đã được soạn thảo sẵn và bỏ trống các thông tin cần điền
Ví dụ: thư mời, thư cảm ơn, giấy báo trúng tuyển, không trúng tuyển, thư mời phỏng vấn, thư báo thầu….bỏ
trống tên người nhận, đơn vị nhận, địa chỉ, điện thoại, ngày tháng năm sinh….
– Dữ liệu gốc: Thông tin dữ liệu cho mỗi cá nhân, mỗi đơn vị để điền vào các ô trống trong văn bản đã
được soạn sẵn, và dữ liệu gốc này thường được trình bày dưới dạng bảng biểu đơn giản như Table, Sheet
của Excel.
Cách trộn thư trong word 2010 tuân theo các bước sau:
Bước 1: Ở đây, mình soạn file Văn bản gốc trên Word như sau, từ đó bạn có thể tạo cho mình file văn bản
theo ý muốn:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC
THƯ MỜI
Kính gửi Ông/bà:
Phụ huynh em: Học sinh lớp 8/4
Đến tại phòng A1 để tham gia buổi họp phụ huynh tổng kết học kỳ I vào lúc 07h ngày 25 tháng 11 năm
2014.
Rất mong quý Ông/bà đến đúng giờ.
Trân trọng!
Gò vấp, ngày 28 tháng 12 năm 2014
Hiệu trưởng
Trộn thư trong word 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trộn thư trong word 2010 - Người đăng: saomai-vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Trộn thư trong word 2010 9 10 572