Ktl-icon-tai-lieu

Trút số liệu đo đac

Được đăng lên bởi voquyngocqn-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐT: 08 .3511 6746 – 3511 6747
Fax 08. 3511 6745

Công Ty TNHH Đất Hợp
144 Chu Văn An, P26, Q.BT, TPHCM

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ TRÚT DỮ LIỆU MÁY
TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ LEICA
I . Chuẩn Bị:
-

Máy toàn đạc Leica ( TC400, TS02 …)
Cáp nối máy tính ( Cổng COM hoặc USB)
Đĩa phần mềm trút dữ liệu ( Leica Geo Office, Leica FlexOffice)

Lưu ý nếu cáp là cổng USB thì cần phải cài đặt Driver riêng cho cáp
II. Cài driver cho cáp USB (nếu sử dụng cổng Com thì ta bỏ qua phần này)
Thông thường đĩa driver cáp USB sẽ đi kèm theo cáp. Ta bỏ đĩa vào máy và chọn
setup để cài đặt. Nếu ko có đĩa ta có thể search driver trên Internet với tên “PL-2303
Driver Installer.exe”.
Chạy file “PL-2303 Driver Installer.exe” để cài driver cho cáp theo hình sau:

Chọn Next để tiếp tục
Sau đó chọn Yes

Hướng dẫn trút số liệu máy Leica 

Trang  1 

Liên hệ: 0933 35 04 75

ĐT: 08 .3511 6746 – 3511 6747
Fax 08. 3511 6745

Công Ty TNHH Đất Hợp
144 Chu Văn An, P26, Q.BT, TPHCM

Sau đó chọn Finish để hoàn tất quá trình cài đặt

• Sau khi cài đặt xong driver cho cáp USB ta kết nối cáp vào máy tính và kiểm
tra xem cáp đã được máy tính nhận chưa theo các bước sau: (Lưu ý nên restart
lại máy sau khi cài driver cáp)

Hướng dẫn trút số liệu máy Leica 

Trang  2 

Liên hệ: 0933 35 04 75

ĐT: 08 .3511 6746 – 3511 6747
Fax 08. 3511 6745

Công Ty TNHH Đất Hợp
144 Chu Văn An, P26, Q.BT, TPHCM

-

Lick chuột phải vào My Computer trên màn hình Desktop ta chọn Properties
hoặc nhấn tổ hợp phím “Cửa sổ Windows+Break” ta được cửa sổ sau

Chọn thẻ Hardware

Hướng dẫn trút số liệu máy Leica 

Trang  3 

Liên hệ: 0933 35 04 75

ĐT: 08 .3511 6746 – 3511 6747
Fax 08. 3511 6745

Công Ty TNHH Đất Hợp
144 Chu Văn An, P26, Q.BT, TPHCM

Ta chọn tiếp Device Manager

Hướng dẫn trút số liệu máy Leica 

Trang  4 

Liên hệ: 0933 35 04 75

ĐT: 08 .3511 6746 – 3511 6747
Fax 08. 3511 6745

Công Ty TNHH Đất Hợp
144 Chu Văn An, P26, Q.BT, TPHCM

Dùng chuột chọn đến phần Port (COM & LPT) bấm vào dấu + sẽ hiện ra danh
sách như sau trong đó “Prolific USB to Serial Comm port (Com 5)” là cổng usb
cáp đã được máy tính nhận và sẵn sang cho việc trút dữ liệu
Lưu ý: Nếu như ở vị trí này ko nhận được cáp ( có báo hiệu dấu chấm hỏi hoặc
chấm than) thì cáp vẫn chưa được máy tính nhận hoặc ko có mục nào như tên
trên “Prolific USB to Serial Comm port (Com 5)” ( lưu ý cổng Com 5 hay Com
mấy là tùy thuộc vào vị trí mà ta cắm usb vào, không nhất thiết phải là Com 5
như hình vẽ)

III. Cài phần mềm trút dữ liệu cho máy toàn đạc Leica
Bỏ đĩa TGO vào máy chuẩn...
CôngTyTNHHĐt Hp ĐT: 08 .3511 6746 – 3511 6747
144ChuVănAn,P26,Q.BT,TPHCM
Fax 08. 3511 6745
Hướng dn trút s liu máy Leica Trang1 Liênh: 0933 35 04 75
HƯỚNG DN CÀI ĐẶT VÀ TRÚT D LIU MÁY
TOÀN ĐẠC ĐIN T LEICA
I . Chun B:
- Máy toàn đạc Leica ( TC400, TS02 …)
- Cáp ni máy tính ( Cng COM hoc USB)
- Đĩa phn mm trút d liu ( Leica Geo Office, Leica FlexOffice)
Lưu ý nếu cáp là cng USB thì cn phi cài đặt Driver riêng cho cáp
II. Cài driver cho cáp USB (nếu s dng cng Com thì ta b qua phn này)
Thông thường đĩa driver cáp USB s đi kèm theo cáp. Ta b đĩa vào máy và chn
setup để cài đặt. Nếu ko có đĩa ta có th search driver trên Internet vi tên “PL-2303
Driver Installer.exe”.
Chy file “PL-2303 Driver Installer.exe” để cài driver cho cáp theo hình sau:
Chn Next để tiếp tc
Sau đó chn Yes
Trút số liệu đo đac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Trút số liệu đo đac - Người đăng: voquyngocqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Trút số liệu đo đac 9 10 786